Uctění památky příslušníků roty Nazdar

20. 10. 2010

Delegace ČsOL na své pietní a poznávací cestě uctila památku příslušníků roty Nazdar, a to dne 31. května 2010 nejprve na největším československém hřbitově v La Targette a odpoledne téhož dne u památníku Marocké divize u Vimy.

Jednotka československých dobrovolníků tzv. „Rota Nazdar“, nazývaná tak podle sokolského pozdravu, který její příslušníci používali, vznikla 22. 8. 1914 oficiálně jako 3. rota 1. pluku tzv. Marocké divize Cizinecké legie. Tvořilo ji tehdy 250 mužů. Po příslušném výcviku složila tato jednotka dne 13. 10. 1914 přísahu věrnosti a při té příležitosti obdržela od města Bayonne také svůj prapor. O deset dní později, 23. 10. 1914, byla poprvé nasazena na frontě.

Nejvíce se Rota Nazdar vyznamenala 9. 5 1915 v bitvě u Arrasu, avšak utrpěla přitom těžké ztráty – z 250 jejích příslušníků jich 42 padlo a 90 bylo zraněno. Protože podobně těžké ztráty utrpěl celý prapor, jehož byla Rota Nazdar součástí, byla tato jednotka rozpuštěna a zbylí příslušníci roty byli převeleni do jiných jednotek. Když bylo v létě 1918 rozhodnuto o vzniku čs. legie ve Francii, zařadilo se do ní také asi 50 příslušníků původní české roty „Nazdar“.

Delegace ČsOL uctila jejich památku pietním aktem a položením věnce na hřbitově v La Targette a u památníku Marocké divize, na němž je umístěna pamětní deska Roty Nazdar. Památník Marocké divize se nachází nedaleko monumentálního Kanadského národního památníku ve Vimy a čs. vojenského hřbitova v La Targette (viz plánek v příloze).

Text a foto: Jitka Lenková

Související odkazy:

http://www.valka.cz/clanek_10372.html

http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-francie/la-targette

http://obeclegionarska.cz/index.php?aid=197

http://obeclegionarska.cz/dokumentace.php?aid=199

http://obeclegionarska.cz/index.php?aid=325