Uctění památky Slovenského národního povstání

3. 9. 2010

Představitelé ČsOL se během minulých dní zúčastnili vzpomínkových akcí k uctění památky Slovenského národního povstání.

Nejprve se tak stalo 14. srpna. kdy se na základě pozvání Slovenského sväzu protifašistických bojovníkov (SZPB ) připojil ke slavnostnímu vzpomínkovému ,,setkání generací“ u příležitosti připomínky 65. výročí vypálení partyzánské obce Kaliště u tamního památníku. Kaliště nebylo narozdíl od dalších 102 zničených partyzánských obcí obnoveno a symbolizuje tak důsledky nelidského postupu německé soldatesky na území tzv. partyzánské republiky poblíž centra SNP Banské Bystrice. Vzpomínkové akce se zúčastnilo celkem 3000 lidí, počínaje přímými účastníky SNP až po nejmladší generaci – školní mládež. Ve svém pozdravném projevu bratr Cigánik zdůraznil především nutnost a povinnost ČsOL i SZPB předávat mladé generaci zkušenosti našich starších bratrů a sester, kteří na vlastní kůži zažili útrapy druhé světové války, „protože si nesmíme myslet, že žijeme v době, kdy není možné, aby se opět dostaly ke slovu síly, které by se snažily o revanš a revizi výsledků 1. i 2. světové války.“

Dále se ve dnech 28. a 29. srpna na pozvání SZPB zúčastnila delegace ČsOL ve složení bratr Emil Cigánik, člen předsednictva RV a tajemník ČsOL a bratr Stanislav Švidek, člen předsednictva RV oslav 66. výročí SNP, které se uskutečnilo u památníku SNP v Banské Bystrici. Oslavnému výročí bojů proti fašistickému Německu je na Slovensku věnována mimořádná pozornost, o čem svědčí i účast čelných představitelů státu a regionů.

Do třetice si zástupci ČsOL, čestný předseda ČsOL, armádní generál Tomáš Sedláček a bratr Emil Cigánik, člen předsednictva RV a tajemník ČsOL, připomněli odkaz Slovenského národního povstání dne 31. srpna během setkání s přímými účastníky SNP při slavnostním shromáždění v hlavním sále Ministerstva obrany ČR Na Valech.

Text a foto: ČsOL

Související odkazy:

http://muzeum.sk/?obj=pamiatka&ix=pisnpk

http://www.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/cesi-a-slovaci-nezapominaji-46161/