V duchovním srdci RAF

3. 11. 2010

První pietní akt, který vykonali účastníci pietní a poznávací cesty organizované ČsOL do Velké Británie, byl věnován památce letců RAF.

Uskutečnil se 1. července 2010 v tzv. „duchovním srdci RAF“ – kostele St. Clement Danes, Central Church of the RAF, který se nachází ve středu Londýna, u křižovatky ulice Strand s ulicemi Aldwych a Arundel Street.

Kostel samotný má za sebou pohnutou historii dlouhou víc než tisíc let. V 9. století na tomto místě postavili první budovu kostela Dánové, které z londýnské City vypověděl král Alfréd Veliký. První písemná zmínka o tomto kostele se datuje do roku 1086, kdy byl zapsán do tzv. Domesday Book (Knihy Posledního soudu), kterou nechal vyhotovit Vilém Dobyvatel. Sloužila jako přehled majetků, které se nacházely v té době v zemi, a jako podklad k vybírání daní. Následující cca 150 let spravovali kostel templáři.

Původní budova kostela sice unikla velkému požáru Londýna v roce 1666, záhy poté však byla zásadně přestavěna. Největší škody kostelu způsobilo německé bombardování 10. května 1941, kdy vyhořel a stát zůstaly jen obvodové zdi a věž. V roce 1958 přešly trosky kostela do správy Air Council, který vyvinul celosvětovou iniciativu za jeho obnovení. Nákladem čtvrt milionu liber (dnešních cca 4 mil. liber) pocházejících z různých příspěvků a darů (dnešních cca 4 mil. liber) se to podařilo a kostel se stal „duchovním srdcem RAF“.

V interiéru kostela se nachází řada pozoruhodností. V podlaze jsou například zasazena vyobrazení znaků jednotlivých útvarů RAF – včetně českých, na něž byl při pietním aktu položen věnec. V knihách vystavených ve vitrínách jsou zapsána jména všech příslušníků britského letectva, kteří padli anebo zůstaly nezvěstní během 2. sv. války. Správu kostela je možné v případě zájmu, např. při nějaké vzpomínkové akci, požádat, aby v knize bylo nalistováno jméno konkrétního vojáka. V našem případě to byl letec Karel Pavlík, sestřelený nad Belgií. Výzdobu kostela dotváří bojové zástavy i různé věcné dary – například stříbrné i jiné koflíky, talíře a mísy s motivy RAF, památeční meč s vyobrazením poplachu na letecké základně anebo zlaté valouny až z Austrálie. Během téměř šedesáti let, kdy tento svatostánek slouží jako ústřední kostel RAF, se tak postupně stává i svérázným muzeem.

Text a foto: Jitka Lenková

Související odkazy:

http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-velka-britanie/londyn.html

http://en.wikipedia.org/wiki/St_Clement_Danes

http://www.raf.mod.uk/stclementdanes/history/since1958.cfm