V Ležákách vystoupí po pěti letech s hlavním projevem prezident Václav Klaus

14. 6. 2010

Památník Lidice, pod záštitou ministra kultury ČR, ve spolupráci s obecním zastupitelstvem v Miřeticích, ČSBS a ČsOL, pořádá dne 20. 6. 2010„Pietní vzpomínku k 68. výročí vypálení osady Ležáky“.

O Ležáky a jejich tragický osud se v posledních letech opět zvedá zájem veřejnosti a tak i letos očekáváme velkou účast na pietní vzpomínce. Jsme rádi, že se v muzeu ihned po skončení pietní vzpomínky uskuteční pro širokou veřejnost premiéra hraného dokumentu Ležáky 42“, uvádí vedoucí NKP Ležáky Kamila Chvojková a dodává, že. „již 17. června dopoledne se v Ležákách uskuteční slavnostní vyhlášení výsledku 5. ročníku vědomostní soutěže pro mládež Lidice pro 21. století a večer 17.6. odvysílá ČT 2 oblíbený diskusní pořad Historie.CS, který se natáčel v ležáckém muzeu a bude se dotýkat ležácké tragédie a historických souvislostí.“ 

Program

I. Pietní vzpomínka

08:30 – 09:20   Celebrovaná mše vojenského kaplana u muzea

09:00 – 09:50   Příjezd hostů na parkoviště, snídaně v restauraci

09:30 – 09:45   Předání Pamětních odznaků Památníku Lidice v muzeu

09:45 – 09:50    Doběh štafety Lidice – Ležáky do prostoru před muzeem

09:50 – 10:00   Přesun hostů na seřadiště k věncům před muzeem

     (Čestná stráž současně odchází k hrobodomům)

10:00 – 10:05   Odchod s věnci k pomníku „Kniha obětí“ u lomu

10:05 – 10:30   Kladení věnců delegacemi u pomníku „Kniha obětí“

10:30 – 10:35   Státní hymna

10:35– 10:40    Přivítání účastníků ředitelem Památníku Lidice

10:40 – 10:45   Projev prezidenta ČR Václava Klause

10:45 – 10:50   Zdravice velvyslankyně Kanady Valerie Raymond

10:50 – 10:55   Zdravice generála Jaroslava Klemeše

10:55 – 11:00   Závěrečné slovo předsedkyně ÚV ČSBS Anděly Dvořákové

11:00 – 11:05   Vystoupení chlapeckého sboru Bonifantes z Pardubic

11:05 – 11:10   Poděkování účastníkům moderátorkou a rozloučení

11:10 – 11:20   Seskok vojenských parašutistů do prostoru u mohyly

* * *

Vstup do výstavních prostor muzea po celý den zdarma.

II.Seminář k projektu „Oběti a hrdinové“

pořádaný v sobotu 19. června 2010 v muzeu NKP Ležáky

13:30 – 14:00          Přijetí starostou obce Miřetice na obecním úřadu

14:00 – 15:00          Oběd účastníků v restauraci NKP Ležáky

* * *

15:15 – 15:30          Prohlídka výstavy „Druhé stanné právo-Heydrichiáda“

15:30 – 15:40          Zahájení semináře „Oběti a hrdinové“ MgA. N. Rezková Přibylová

15:40 – 16:00          Prezentace příspěvků účastníků projektu

16:10 – 17:20          Přednášky – PhDr. Eduard Stehlík a  PhDr. Vojtěch Kyncl

17:20 – 17:40          Diskuse, beseda s generálem J. Klemešem, závěr semináře

17:40 – 19.10          Premiéra hraného dokumentu „Ležáky 42“

Další důležité informace

Vstupné: vstup do výstavních prostor muzea je po celý den pro všechny návštěvníky zdarma; do objektů je bezbariérový přístup

Parkování: na provizorním parkovišti u vjezdu do NKP Ležáky

Občerstvení: po celý v restauraci u muzea

Prodej upomínkových předmětů: NKP Ležáky (pohlednice, publikace, suvenýry, turistická známka aj.)

WC:  v restauraci a veřejnéza restaurací

Fakta a zajímavosti o osadě Ležáky a NKP – Pietní území Ležáky

–        První písemná zmínka se váže k roku 1651 

–        V údolí potoka stávalo devět budov, v nichž žilo 54 obyvatel

–        Těsně po okupaci Československa v březnu 1939 německou armádou vznikla z popudu občanů Ležáků a několika blízkých vesnic odbojová organizace Čenda

–        úkolem skupiny Silver A bylo navázat a udržovat spojení s Londýnem a pomáhat domácímu odboji

–        Vysílačka Libuše, kterou obsluhuje J. Potůček, vysílá ze strojovny lomu Hluboká u Dachova, v těsném sousedství Ležáků, na konci května 1942 se už nachází v ležáckém mlýně Jindřicha Švandy

–        Ve středu 24. června 1942 ráno vyjela od pardubické služebny gestapa ozbrojená kolona aut, poté v osadě rabovali a začali stavení zapalovat,

–        Ještě téhož večera nacisté zavraždili nedaleko pardubického Zámečku 34 obyvatel Ležáků, 18 žen a 16 mužů

–        Dalších 7 osob z Ležáků a více než čtyřicet spolupracovníků parašutistů zastřelili nacisté 25. června a 2. července 1942

–        11 ležáckých dětí našlo smrt 25. července v plynovém voze v polském Chelmnu

–        Sestry Jarmilu a Marii Šťulíkovy nacisté uznali za vhodné k poněmčení a předali je pod cizími jmény do německých rodin

–        od 1. června 2008 je předána správa NKP – Pietní území Ležáky do Památníku Lidice

–        dne 2. dubna 2009 byl zahájen provoz nově zrekonstruovaného muzea a pietního území

Kontakty

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

adresa:             Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 LIDICE

telefon:             312 253 680

fax:                  312 253 063

e-mail: lidice@lidice-memorial.cz

NKP – Pietní území Ležáky
adresa:             Miřetice č.p. 6,  539 55  Miřetice
telefon:           469 344 187

e-mail:  lezaky@lezaky-memorial.cz

Kontaktní osobou je Kamila Chvojková, tel. 739335734