V Plzni o válečných veteránech

10. 11. 2010

Ve středu 10. listopadu bylo v Plzni, v předvečer Dne veteránů, zahájeno třídenní „Sympozium ke dni válečných veteránů“. Této ojedinělé akce se zúčastnili představitelé Ministerstva obrany ČR, vrchní praporčíci AČR, pracovníci Vojenského historického ústavu, zaměstnanci krajských vojenských velitelství, představitelé Československé obce legionářské a další hosté.              

A o čem se hovořilo? Témat byla řada: Českoslovenští vojáci v průběhu dvou světových válek, Příprava a nasazení vojáků AČR v současných misích, Péče resortu obrany o válečné veterány, válečné hroby a spolupráce s nevládními organizacemi, Informace o setkání členů asociací modrých baretů a válečných veteránů středoevropského regionu, Čeští vojáci 35. pěšího pluku na bojištích 1. světové války, Péče o válečné hroby v Plzeňském kraji, projekt Legie 100…

Za Československou obec legionářskou na sympoziu vystoupil její místopředseda Jindřich Sitta, a to s dvěma referáty na téma: „Projekt péče ČsOL o válečné veterány v letech 2010–2011“ a „Projekt podpora veteránů při návratu do práce po ukončení mise“.

Zevrubně zhodnotil realizaci obou projektů. Cílovou skupinou prvního projektu je cca 2200 válečných veteránů, jimž terénní pracovníci neustále nabízejí významnou osobní pomoc při řešení jejich problémů a snaží se omezit rizika a důvody, které by je mohly přivést do izolace od společnosti. Druhý projekt se zaměřuje především na novodobé veterány, kteří mají problémy s hledáním pracovního uplatnění po ukončení mise. Jejich počet se nyní odhaduje až na patnáct tisíc a v rámci uvedeného projektu jim ČsOL na základě získané dotace z evropského sociálního fondu nabízí intenzivní pomoc při hledání pracovního uplatnění.

Text a foto: Ladislav Lenk