Vánoční varhany zněly Valticemi

29. 12. 2010

V podvečer 21. prosince se valtický zámek rozsvítil do mrazivého večera a na nádvoří zavoněl vánoční punč. A v zámecké kapli se uskutečnil závěrečný koncert projektu Československé obce legionářské – jednoty Valtice „Růže pro válečné veterány – Vánoční varhany“.

Přes mrazivé počasí se zde sešli váleční veteráni z Břeclavska, Brněnska a Hodonínska, členové jednot ČsOL z Jihomoravského kraje, sympatizanti, pozůstalí po válečných veteránech či dokonce potomci československých legionářů. Přijeli také hosté z Bratislavy a rovněž ředitel Národního památkového ústavu pobočky Brno Petr Kroupa. Svou přítomností zvýšili prestiž této akce členové vedení projektu „Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v letech 2010–2011“, konkrétně místopředseda ČsOL br. Jindřich Sitta odpovědný za projekt a realizátor projektu tajemník ČsOL br. Emil Cigánik.

Ti všichni se zde setkali, aby si připomenuli nejen nastávající sváteční vánoční dobu, ale také aby vzpomenuli na všechny, kteří Vánoce v těžkých dobách 1. a 2. světové války nemohli tak spokojeně slavit.

„Vánoční varhany“ v podání Daniely Valtové–Kosinové vytvořily skvělý začátek vánočních svátků a především pak důstojný závěr prvního roku péče o válečné veterány v rámci projektu uskutečňovaného Čs. obcí legionářskou na jižní Moravě.

Benefiční projekt koncertů „Růže pro válečné veterány“ bude i nadále v roce 2011 pokračovat, a to „Barokními varhany pro válečné veterány“ ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích 29. dubna 2011 a festivalem „Military Veterans Songs“ v zámeckém parku valtického zámku 25. června 2011.

Z podkladů br. Fr. Trávníčka zpracoval: Ladislav Lenk