Ve Vyškově si připomněli 93. výročí bitvy u Zborova

1. 9. 2010

Dne 25. srpna 2010 se v prostorách Společenského klubu Velitelství výcviku – Vojenské Akademie ve Vyškově (VeV-VA) uskutečnila vernisáž výstavy Československé obce legionářské (ČsOL) pod názvem Cesta ke Zborovu. Výstava pojednává o vzniku a počátcích Československých legií v Rusku a je věnována 93. výročí nejvýznamnější bitvy našich legií na Východní frontě.

Kniha hostů

Výstava autora Dalibora Filáčka, jejíhož slavnostního zahájení se zúčastnili první místopředseda ČsOL Jindřich Sitta, předseda Jihomoravské krajské jednoty Svazu válečných veteránů České republiky (SVV ČR) Karel Černoch, ředitelka Odboru mimoresortní spolupráce MO Yveta Hlásecká, starosta města Vyškova Petr Hájek, zástupce velitele VeV-VA plukovník Zbyněk Janečka, hlavní organizátor akce plukovník Ján Vitko, zástupci Ministerstva obrany, Jihomoravské krajské jednoty ČsOL, SVV ČR, váleční veteráni, vojáci a zaměstnanci posádkových útvarů a zařízení.

Slavnostní zahájení

Jindřich Sitta v úvodním slovu připomněl význam Zborova, jako milníku ke vzniku samostatné republiky, naší státnosti: „Bitva u Zborova byla součástí tak zvané Kerenského ofenzívy a představovala první významné vystoupení Československých legií na východní frontě. Zborovské vítězství nejenže podpořilo myšlenku Československého zahraničního odboje, čímž do rukou T.G. Masaryka, E. Beneše, M. R. Štefánika a dalších dalo pádný argument pro uznání nároků Čechů a Slováků na svobodný společný stát, ale podpořilo i rychlé tvoření Československého vojska nejen v Rusku, ale i ve Francii a Itálii. Zborov měl velký význam pro československou myšlenku samostatnosti a svobody.“

Výstavní panel se schématem bojů

Podle slov Karla Černocha je nutné nacházet v dějinách naší země poučení pro budoucnost. „Vždy platilo a platí to plně i v dnešním světě, že svoboda se nedá vykřičet, vyplakat ani vylamentovat. U Zborova tehdy 2. července 1917 poprvé od dob bitvy na Bílé Hoře, po tři sta letech bojovalo samostatné české vojsko jako celek, pod svými prapory a za svobodu své vlasti.“

Výstavní panely

Slavnostnímu přípitku, který udělal tečku za otevřením výstavy, předcházelo symbolickému položení kytice k maketě památníku u Zborova, pod vlajku Československé obce legionářské. Potom již bylo možno shlédnout výstavní panely, které poutavě mapují nejenom samotnou událost, ale ukazují složitost bitvy i v nejširších souvislostech.

Zleva Karel Černoch zprava Ján Vitko, druhá zprava Yveta Hlásecká

Předseda Černoch závěrem připomněl i spojitost mezi minulostí a současností Zborova a republikové finále Zborovského závodu branné zdatnosti ve Vyškově a podtrhl konání výstavy v období mezinárodního Setkání členů asociací válečných veteránů regionu střední a východní Evropy: „Jsem rád, že výstavu budou moci shlédnout váleční veteráni, účastníci misí OSN, OBSE a NATO z Rakouska, Polska a Slovenska, kteří se od 3. do 5. září tady ve Vyškově setkají. Bude jistě zajímavé slyšet jejich názor, zvláště na spojitost aktivit legií jako mezinárodních jednotek sloužících zájmu demokracie. Je tedy jasné, že zde nejsme naposledy. Jsme vděčni za to, že nám velitel Velitelství výcviku – Vojenské Akademie pro konání aktivit legionářů a veteránů poskytuje takovou podporu a zázemí.“

Text: Pavel Kočvara

Foto: Olga Karaffová