Vernisáž výstavy Československé légie 1914 – 1920

19. 10. 2010

 V pondelok 18. októbra 2010 sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutočnila vernisáž výstavy „Československé légie 1914 – 1920“.

Ide o spoločnú akciu Československej obce legionárskej Praha, Vojenského historického ústavu v Bratislave a Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorú podporilo aj Veľvyslanectvo Českej republiky na Slovensku. Výstavu, ktorej autorom je plk. MVDr. Milan Žuffa–Kunčo z  Olomouca, otvorili zástupca riaditeľa Univerzitnej knižnice Ing. Alojz Androvič, PhD, člen PRV ČsOL Ing. Emil Cigánik a zástupca veľvyslanca ČR na Slovensku.

Rečníci vo svojich krátkych príhovoroch zdôraznili význam československých légií pre vznik nezávislého spoločného štátu Čechov a Slovákov, Československej republiky, a potrebu približovať túto slávnu kapitolu našich dejín najmä mládeži. E. Cigánik prítomných oboznámil aj s ďalšími aktivitami ČsOL v rámci projektu „Legie 100“ okrem iného aj s Legiovlakom, ktorého maketu, si prítomní potom s veľkým záujmom pozreli..

V rámci výstavy sa uskutočnila prednáška o československých légiách spojená s prezentáciou riaditeľa VHÚ v  Bratislave pplk. Mgr. Miloslava Čaploviča PhD a  premietnutie dokumentárneho filmu o histórii československých légií v Rusku brata Miroslava Bilského, člena Klubu vojenskej histórie Tatranci. tento film je možné zhliadnuť na webovej stárnke: http://www.tatranci.sk/. Na záver podujatia prítomných pozdravil vojenský pridelenec  veľvyslanectva Talianskej republiky vo Viedni generál Londi, ktorý vyzdvihol význam spoločného boja Čechov, Slovákov a Talianov v rokoch prvej svetovej vojny a potom aj na Slovensku v roku 1919. Taliansky diplomat zdôraznil aj význam spolupráce rôznych národov v našej súčasnosti, keď tak isto, ako pred deväťdesiatimi rokmi, sa príslušníci ozbrojených síl týchto národov znovu bok po boku usilujú o spoločný cieľ.

Bratr Emil Cigánik odovzdal zástupcom knižnice na pamiatku usporiadania výstavy plaketu ČsOL, čo PhDr. Antónia Jasemová, vedúca Depozitnej knižnice NATA pri Univerzitnej knižnici v Bratislave komentovala slovami, že plaketa je nielen pekným darčekom a vzácnou upomienkou, ale je aj v správnych rukách. Jej starý otec bol totiž tiež legionár a bojoval vo Francúzsku a Ing. Androvič je tiež potomkom československého legionára.

Na výstave sa zúčastnili aj členovia klubov vojenskej histórie zo Slovenska a z Olomouca v dobových uniformách a s replikou bojovej zástavy legionárskeho 23. streleckého pluku.

Výstava o československých légiách v Bratislave je dôstojnou sprievodnou akciou blížiaceho sa 92. výročia vzniku Československa a plánovaného odhalenia sochy jedného z jej zakladateľov a prvého československého prezidenta T. G. Masaryka na nábreží Dunaja v Bratislave.

Text a foto: Ferdinand Vrábel