VII. celorepublikové setkání bývalých vojenských pozorovatelů OSN/OBSE

29. 6. 2010

Vážení přátelé,

 jménem Jednoty ČsOL středočeského kraje a KO SVV ČR středočeského kraje si Vás dovolujeme pozvat na tradiční již VII. setkání bývalých vojenských pozorovatelů a jejich přátel.

Jako obvykle se sejdeme v Komorním Hrádku v termínu 15. – 16. 10. 2010. Program je uveden v příloze v Pozvánce.

Ubytování bude zabezpečeno v objektu Školícího střediska v Komorním Hrádku, případně na ubytovně v Benešově. (Ceny za ubytování podle platných tarifů.) Pokud budete požadovat ubytování pro sebe a své partnerky (ry), zašlete laskavě údaje, které jsou požadovány Vojenskou správou, tj.: hodnost, jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a číslo OP.

K finančnímu pokrytí akce máme sice určité finanční zdroje, přesto budeme vybírat od příchozích určitý poplatek, předpokládáme cca 150,- Kč na osobu (podle počtu účastníků).

Byli bychom rádi, kdybychom závazné přihlášky obdrželi do 28. 9. 2010 aby bylo možno konkrétně dojednat logistické zabezpečení (především ubytování) s Náčelníkem ŠVS MO.

Kontakt na organizátory je uveden v Pozvánce. Vzhledem k nastávajícímu období dovolených doporučujeme kontakt mailem.

Těšíme se na Vás.  

Za organizátory:

pplk.v zál. Ing.Miroslav Marek

a

pplk.v zál. RSDr Stanislav Švidek

(kontakt viz.Pozvánka)