Vznikla další unikátní databáze

5. 5. 2010

Z podnětu ČsOL vznikla ve Vojenském ústředním archivu elektronická databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí a čs. občanů ve spojeneckých armádách v letech 1939 – 1945.

Na tiskové konferenci konané dne 3. 5. 2010 v sídle ČsOL v Hotelu Legie v Praze za přítomnosti náměstka MO ČR Františka Padělka představili tento projekt ti, kteří se na něm podíleli. Předseda ČsOL Pavel Budínský připomněl osobnost předsedy Historické a dokumentační komise ČsOL genmjr. Rudolfa Krzáka, který inicioval sestavení této databáze stejně jako předtím databáze všech čs. legionářů z období 1. sv. války.

Místopředseda ČsOL Alexander Beer ocenil množství práce, kteří všichni zúčastnění vytvoření této databáze věnovali.

Odborní pracovníci VÚA na ní pracovali od ledna 2005 a k 1. dubnu tohoto roku databáze obsahovala 83 071 záznam. Tím skončila první fáze tvorby databáze a nastala fáze druhá spočívající v ověřování, doplňování, opravách a sjednocování zanesených údajů včetně vytřídění duplicitních záznamů.

Ředitel Vojenského historického archivu Julius Baláž seznámil přítomné s úskalími, které vytváření databáze provázela.

Až budou tyto práce skončeny, stane se tato databáze nejúplnějším celkovým přehledem o účastnících 2. čs. vojenského odboje v zahraničí.

Autoři databáze Zdenko Maršálek a Miroslav Brož představují účastníklm tiskové konference hotové dílo..

V závěru tiskové konference obdrželi ti, kteří se na vytváření databáze podíleli, pamětní medaile a mince ČsOL.

Ředitel Vojenského historického archivu Josef Žikeš přebírá z rukou náměstka MO ČR Františka Padělka, předsedy ČsOL Pavla Budínského a místopředsedy ČsOL Alexandra Beera pamětní medaili ČsOL.

Text a foto: Jitka Lenkov