Vzpomínka na okupaci země a umučené důstojníky z Obrany národa

8. 4. 2010

Naše novodobé dějiny jsou plné událostí, na které vzpomínáme s entuziasmem a národní pýchou. Jednou z nich je bezesporu vznik naší novodobé samostatnosti 28. října roku 1918. Nicméně některé dějinné události si připomínáme především proto, aby nám posloužily jako memento a abychom se mohli do časů budoucích takových skutečností vyvarovat. Tímto druhem jsou především události z 15. března roku 1939.

Dne 15. března 1939 v časných ranních hodinách vtrhla do zbytku servané republiky armáda nacistického Německa. Československá armáda dostala nejtěžší ránu, kterou může moderní, silná a demokraticky smýšlející armáda dostat. Nebylo jí umožněno postavit se na odpor proti agresivnímu nepříteli. A tak se onoho 15. března postavil na odpor proti okupantům pouze mrazivý déšť doprovázený sněhovými vločkami. Zaťaté pěsti a slzy v očích obyvatel Čech a Moravy byly už jenom smutnou tečkou za téměř jednadvaceti lety trvání samostatného československého státu.

Osudový 15. březen se stal mezníkem v přemýšlení lidí. Někteří sklopili hlavu a smířili se s nově vzniklou situací. Jiní doufali v brzkou změnu a další se rozhodli vystoupit proti bezpráví a násilí i přesto, že věděli, že tak riskují životy své a svých nejbližších. Mezi ty, kteří se nesmířili s novými nedemokratickými poměry, patřili důstojníci, vojáci i řadoví občané v odbojové organizaci Obrana národa. Tato odbojová organizace opírající se o organizační principy československé armády vznikla záhy po okupaci Čech a Moravy z iniciativy důstojníků bývalého hlavního štábu a ministerstva národní obrany. U jejího zrodu stáli generálové Ingr, Bílý a Vojcechovský. V Mladé Boleslavi pak v čele této organizace figuroval italský legionář Josef Botka, majitel hotelu Věnec. Po jeho zatčení ho nahradil major pěchoty Josef Fryml.

Dne 14. března 2010, den před osudným výročím, se konala v Mladé Boleslavi vzpomínková akce věnovaná výjimečným mužům a ženám z odbojových organizací Obrana národa, Petiční výbor Věrni zůstaneme, Lípa a dalších. Mladá Boleslav je každoročně jedním z mála měst, které si připomíná toto osudné datum a především ty, kteří neváhali obětovat své životy ku prospěchu národní svobody.

Letošní vzpomínka byla organizačně poněkud odlišná od předchozích let. Ve 12.30 hod. se uskutečnila vzpomínková bohoslužba v prostorách barokního kostela sv. Havla vedená farářem kpt. v. z. Václavem Hurtem.

Účastníci vzpomínkové bohoslužby

V prostorách kostela instalované pietní místo připomenul i jména významných mladoboleslavských odbojářů – mjr. pěch. Josefa Frymla, Jana Fryblíka, šktp. Juliuse Sokoláře a mjr. četnictva Jaroslava Linaje. Před fotografiemi těchto mužů byla symbolicky umístěna osobní zbraň pocházející z pozůstalosti mjr. pěch. Josefa Frymla, šavle vz. 24. Za fotografiemi byl vztyčen státní prapor, za nějž položili tito odbojáři své životy.

Pietní místo s fotografiemi umučených odbojářů v barokním kostele sv. Havla v Mladé Boleslavi

Bohoslužbu doprovodila hudbou slečna Zdeňka Nečesaná. Vzpomínková mše byla ukončena zvuky zvonu kostela sv. Havla a radničních zvonů. Mladoboleslavákům byly tímto aktem připomenuty životy padlých v boji proti okupantům.

Po důstojné bohoslužbě se většina z mladoboleslavských legionářů, delegace z ústředí ČsOL a necelé tři desítky občanů města přesunuli do prostoru před budovu kasáren, kde měla zanedlouho začít tradiční pietní vzpomínka na umučené důstojníky z odbojové organizace Obrana národa.

Stráž praporu ČsOL ve stejnokrojích vojáků čs. předválečné armády

Pietní místo umístěné na budově bývalých kasáren T.G. Masaryka (dnes 9. května) s čestnou stráží

Vzpomínka se uskutečnila za účasti složek Armády České republiky, čestné jednotky, kladečů věnců a Ústřední hudby AČR.

Před budovou bývalých kasáren T.G. Masaryka byla přítomna i ústřední hudba AČR.

Úvodní slovo, stejně jako v roce loňském roce, patřilo našemu bráškovi Jiřímu Filipovi, po něm o historických souvislostech promluvil br. senátor a historik Jaromír Jermář. Po symbolickém čtení jmen padlých mladoboleslaváků vypálila na jejich počest salvu čestná jednotka Armády ČR.

Za umučené odbojáře byla vypálena čestná salva v podání vojáků čestné jednotky Armády ČR.

 K závěru pozdravil vzpomínkové shromáždění ještě místopředseda ČsOL, bratr plukovník v.v. Alexander Beer.

K účastníkům promluvil místopředseda ČsOL, bratr plk. A. Beer v doprovodu tajemníka ČsOL bratra E. Cigánika.

Na závěr celého vzpomínkového aktu zazněly tóny slovenské a české hymny v podání armádní hudby. Přibližně hodinový pietní akt byl důstojným připomenutím významných osobností mladoboleslavského odboje.

Deska připomínající jména hrdinů, umučených v boji proti okupantům

Text: Tomáš Pilvousek

Foto: Jan Juřena