Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

12. 10. 2010

V sobotu 25. září 2010 se v Dolní Světlé opět uskutečnila tradiční vzpomínková akce na příslušníky Stráže obrany státu a Finanční stráže z roku 1938 v Lužických horách.

Celé setkání organizovala mladoboleslavská Jednota Československé obce legionářské. V 10 hodin akce začala výstupem na horu Luž. Účast obecenstva při výstupu na Luž ale nebyla nijak velká. Počasí nám letos silně nepřálo. Během výstupu bylo sychravo a na vrcholu Luže mlha. Výstupu i celé akce se zúčastnili také stejnokrojovaní členové naší jednoty a kamarádi z KVH 1. prapor SOS. Na vrcholu Luže tak opět stanuli příslušníci československé finanční stráže a armády. Debatovalo se pak o historii, o starých financích, o roku 1938 i o přátelství a morálce. Také probíhalo nezbytné fotografování.

Letošní setkání u pomníku hraničářů ve Světlé bylo zahrnuto mezi oficiální celorepublikové akce ČsOL a ze strany ústředí byla akce podpořena finančně a organizačně poskytnutím dodávky AČR pro dopravu účastníků. Bohužel, z pražského ústředí se do Světlé nikdo nedostavil. Vlastní pietní akt u pomníku začal ve dvě hodiny odpoledne. Důstojnou kulisu celému aktu tvořili opět dobově stejnokrojovaní příslušníci finanční stráže a armády.

 

Příslušníci mladoboleslavské Jednoty stáli čestnou stráž u pomníku hraničářů ve stejnokrojích Finanční stráže z roku 1938.

 Poprvé jsme na této akci použili ozvučení pomocí zvukové aparatury. V průběhu vzpomínky tak mohly zaznít autentické nahrávky z roku 1938, i mnohé jiné. Počasí bylo stále proti nám. Po celou dobu vzpomínkového aktu silně pršelo.

Mladoboleslavští legionáři a příslušníci KVH 1. prapor SOS u pomníku hraničářů

Pietní akt tak začal vyhlášením mobilizace, tedy stejným hlášením, které 23. září 1938 ve večerních hodinách vysílal i Československý rozhlas. Po přivítání přítomných ze strany předsedy jednoty br. Ing. Tomáše Pilvouska promluvil Dr. Miroslav Hudec na téma Československá obec legionářská, strážce odkazu TGM. Ve svém projevu vzpomněl i osudný rok 1938 a také problémy naší současné doby. Po Dr. Hudcovi promluvil místopředseda Jednoty br. Ing. Jaroslav Beneš. Ve svém projevu přiblížil přítomným historické souvislosti a důvody našeho setkání, připomněl ohromnou morální sílu, víru a přesvědčení našich předků, kteří bez ohledu na okolnosti bojovali za naši vlast, za Československo. A to jak v roce 1938, tak v letech první či druhé světové války. Celý projev zakončil přáním, abychom si vážili svobody a demokracie a dokázali si ji udržet i v budoucnu. Poté účastníci aktu položili k hraničářskému pomníku květiny a vzpomněli si jednoho z bojovníků z Horní Světlé, našeho přítele a velkého člověka, tehdy četaře aspiranta, Jana Rejchrta, který se našich akcí zúčastňoval, ale bohužel před pár lety zemřel.

Vzpomínkového aktu se účastnilo zhruba 80 diváků, což je v dosavadní historii nejméně. Je ovšem nutné podotknout, že počasí bylo také zatím nejhorší v celé historii vzpomínkových aktů v Dolní Světlé a silný déšť po celou dobu vzpomínky nepolevil.

 

I přes vydatný déšť si cestu k našemu pomníku našlo okolo 80 návštěvníků.

Návštěvníkům byly také celé odpoledne k dispozici informační panely, které připravila naše Jednota, a které seznamovaly přítomné s historií finanční stráže v Lužických horách.

Po skončení vzpomínkového aktu pokračovalo přátelské posezení stylově v restauraci Celnice v Dolní Světlé.

Text a foto: Jaroslav Beneš
Související odkazy:

http://www.csol-mb.net/

http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-ceska-lipa/dolni-svetla