Vzpomínky na Balkánskou cestu

4. 8. 2010

Do sekce historických článků byla přidána stať pamětníka Ing. Václava Šrámka o tzv. Balkánské cestě, kterou se za pomoci českých krajanů v někdejší Jugoslávii dostávali nejen naši občané po odchodu z vlasti do zahraničních armád.

V tehdejším království Jihoslovanském se nacházela významná česká menšina (cca 115 tis. osob), která žila bohatým spolkovým životem. Právě prostřednictvím těchto spolků mohla být uprchlíkům z někdejší ČSR i z dalších, Německem okupovaných zemí, poskytnuta efektivní pomoc (ubytování, strava, ošacení, lékařská péče, doprava aj.). Ti, kteří si přáli vstoupit do čs. zahraniční armády, byli potom posíláni dále, především na Střední Východ a do Francie. Celkem takto Balkánskou cestou za svobodou prošlo několik tisíc osob, mezi nimi např. generál Jaroslav Klemeš.

Autor článku, Ing. Václav Šrámek (nar. 1927), žil do roku 1946 v Záhřebu a osobně se podílel na pomoci uprchlíkům v rámci tzv. Balkánské cesty. V současné době pracuje, i za pomoci krajanů v zemích někdejší Jugoslávie, především v chorvatském Daruvaru, na rozsáhlejší historické studii a co nejobsáhlejší dokumentaci Balkánské cesty. Uvítá proto každou další pomoc a informaci týkající se této problematiky.

kontakt: tel. 723 310 747

celý článek viz http://obeclegionarska.cz/dokumentace.php?mid=2&aid=338