Za památkami do Sezimova Ústí

2. 9. 2010

Se začátkem školního roku se opět veřejnosti otevírá Pamětní síň I., II. a III. odboje v budově základní školy na Školním náměstí 628 v Sezimově Ústí 2.

Vznikla na základě návrhu Miloše Trnky, organizátora putovní výstavy „T. G. Masaryk a československé legie“, která byla vystavena v Lánech za účasti pana prezidenta Václava Klause a mnoha příslušníků sdružení a válečných veteránů, dále v Třeboni, Chýnově, Táboře a v Praze a nakonec jako stálá expozice na zámku Hluboš. Stalo se tak za podpory Jana Horala, válečného veterána II. světové války, který se rozhodl všemi prostředky prosazovat osobnost našeho druhého prezidenta Edvarda Beneše.

Poprvé se o záměru zřídit tuto pamětní síň jednalo po pietním aktu u hrobu E. Beneše 3. září 2006, kdy se na II. ZŠ v Sezimově Ústí sešli s iniciátorem Milošem Trnkou tehdejší starosta Sezimova Ústí Miroslav Vocílka, senátor Pavel Eybert, ředitel školy Pavel Vaňásek, Jan Horal, zastupitel města Bedřich Beneš a zástupce školy Petr Švejda. Přítomní se na návrh Miloše Trnky vytvořit v Sezimově Ústí Pamětní síň I., II. a III. odboje po vzoru stálé expozice na zámku Hluboši dohodli na společném projektu „Prezident E. Beneš a Sezimovo Ústí“. (Kromě založení stálé expozice se v projektu jednalo i o přejmenování základní školy na školu „ E. Beneše“ a o jeho sochy E. Beneše v Sezimově Ústí, k čemuž zatím dodnes nedošlo.)

Projekt zřízení pamětní síně se podařilo úspěšně realizovat za finanční pomoci pana Horala, senátora Pavla Eyberta, ČsOL, města S. Ústí a dalších organizací a subjektů a především díky nemalému osobnímu nasazení Miloše Trnky. Záštitu nad projektem převzali dne 2. 11. 2006 ministr obrany ČR Jiří Šedivý a dne 22. 2. 2007 ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dana Kuchtová. Projekt byl podpořen také uspořádáním benefičního koncertu na Den veteránů 11. 11. 2006, který měl velký úspěch a na dobrovolném vstupném bylo vybráno na 7000 Kč ve prospěch tohoto projektu. Pamětní síň I., II. a III. odboje tak mohla být otevřena již následujícího roku, v den výročí narození prezidenta T. G. Masaryka 7. března 2007. Stalo se tak za hojné účasti představitelů organizací a institucí, které se na zřízení pamětní síně podílely, stejně jako za velkého zájmu veřejnosti a také zahraničních hostů, zástupců partnerské školy z Litschau v Rakousku. V roce 2009 byla pamětní síň doplněna exponáty ze zrušené expozice na zámku Hluboš.

Ze slavnostního otevření pamětní síně

Návštěvníci pamětní síně se mohou seznámit s autentickými předměty ze tří historických období – vzniku čs. legií, 2. sv. války a poválečného období vlády KSČ v ČR. Nejdojemněji asi působí již téměř sto let staré drobné rukodělné výrobky našich legionářů zhotovené z dostupných materiálů – upomínkové předměty z nábojnic, náramky a brože z carských mincí nebo malby na hedvábných padáčcích ze světlic. Nezapomíná se však ani na hrdinství našich vojáků za 2. světové války a utrpení těch, kteří byli nepohodlní poválečnému komunistickému režimu. Ti, kteří mají zájem seznámit se s těmito úseky naší historie podrobněji, mohou po dohodě využít ke studiu řadu písemných, často unikátních materiálů, které jsou v síni a v jejím zázemí shromážděny.

V nejbližším období Miloš Trnka jako správce plánuje doplnění pamětní síně dalšími vitrínami, kde budou vystaveny exponáty ukryté zatím v depozitáři. Stávající figuríny tří legionářů a pilota RAF v životní velikosti doplní další dvě – prvorepublikový voják a legionář 2. jízdního pluku.

Tvůrce a správce síně vítá návštěvníky pamětní síně

Otevírací doba: Během školního roku se síň otevřena každé úterý od 10 hod. do 18 hod. a dále vždy v den konání pietních aktů (narození a úmrtí manželů Benešových). Uvažuje se také o dnech, kdy je otevřena vila manželů Benešových v Sezimově Ústí (tj. vždy poslední víkend v měsíci od května do října), aby návštěvníci mohli navštívit oba tyto objekty najednou. Pamětní síň I., II. a III. odboje může být také otevřena v jiném termínu po dohodě se správcem síně, Milošem Trnkou (tel. 607 589 410, 775 274 052, e-mail: cslegio@seznam.cz)

Text: Jitka Lenková

Foto: Jitka Lenková, Miloš Trnka, archiv Miloše Trnky

Související odkaz:

http://www.sezimovo-usti.cz/_turista/ben_vila.php