Zachráněný most

27. 9. 2010

Poslední den tradičního setkání druhoválečných veteránů v Ostravě u příležitosti výročí osvobození ČR v roce 1945 zahájil 30. dubna 2010 ráno pietní akt u Památníku 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR.

Jeho účastníci při té příležitosti zavzpomínali, jak přesně probíhaly osvobozovací boje v této části Ostravy. Připomněli, jaké nebezpečí hrozilo tankistům na podminovaném mostě přes Ostravici, který spojuje Moravskou a Slezskou Ostravu, i skutečnost, že jako první ho měl přejet sovětsky tank, aby to byla Rudá armáda, která jako první vstoupí do další části Ostravy, a ne českoslovenští tankisté. Ve skutečnosti šlo nejen o čest, ale také o značně riskantní záležitost, protože o mostech se tehdy obecně předpokládalo, že mohou být podminované. Tak tomu bylo i v tomto případě, ale most nakonec přežil osvobození Ostravy bez úhony. Připravené nálože totiž někdo zavčasu odpojil.

Dlouhá léta po válce existovala pouze jediná oficiální verze této události, totiž že tímto hrdinou byl mladý komunista Miloš Sýkora, který přijíždějící tankisty na podminování mostu upozornil. Tankisté mu půjčili nůžky na přestřižení drátů vedoucím k náložím, Sýkora dráty úspěšně přestříhal, ale nakonec ho zasáhla kulometná dávka nepřítele a nedaleko mostu padl. Zachráněný most po válce dostal na památku jméno svého zachránce a sovětský tank č. 51, který přes něj přejel jako první, se stal součástí Památníku 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR.

O činu Miloše Sýkory se u památníku vedla mezi veterány diskuse, zvláště pokud šlo o zapůjčení nůžek na drát, které se výbavě tehdejších tanků nenacházely a těžko tedy mohly být komukoliv zapůjčeny. Jako pravděpodobnější se jim proto zdála jiná verze této události, podle které musel dráty pod mostem přerušit někdo jiný, a to již den před příjezdem sovětských a československých tanků. Tato velmi živá diskuse veteránů, kteří onen most koncem dubna 1945 ve svých tancích přejeli jako jedni z prvních, dodala celému setkání u památníku punc nebývalé autentičnosti.

Text a foto: Jitka Lenková

Související odkazy:

http://obeclegionarska.cz/index.php?aid=292

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsk%C3%A1_operace

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_S%C3%BDkora

http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-ostrava-mesto/slezska-ostrava