Zájezd ke Dni válečných veteránů

19. 10. 2010

ČsOL – Jednota Kladno  uspořádala 16. 10. 2010 zájezd ke Dni válečných veteránů do Army muzea Zdice a na Křivoklát.

Nejprve jsme navštívili vojenské historické muzeum ve Zdicích. Byli jsme nadšeni vřelým přijetím. Po cestě do muzea nás provázel americký jeep řízený „vojákem“ v americké uniformě.

Americký jeep řízený bratrem Pítrem

Všechny exponáty nám   přiblížil poutavý výklad  pana Heráka a jeho kolegy. Některé exponáty jsme si mohli  i  osahat.

Pan Herák vysvětluje princip odpálení pancéřové pěsti.

Bratr Wolf připraven k boji

Zaujala nás ukázka četnické stanice, kde byly dobové předměty a panel   četnických výložek, který představoval všechny četnické hodnosti z první republiky.

Četnická stanice z období 1. republiky

Velký zájem byl i o další exponáty, např. vozidla  Land Rover, kompletní americkou výzbroj z II. světové války, dále současnou bojovou techniku, která byla nasazena v době občanské války v bývalé Jugoslávii, a o bojové vozidlo, které se zúčastnilo akce Pouštní bouře v Iráku.

Přímý účastník Pouštní bouře v Iráku

Sestra Armeanová poděkovala panu Herákovi za milé přijetí, ocenila jeho osobní přístup k  ČsOL a poděkovala za odborný výklad a vstup zdarma. Ujistila ho, že se rádi vrátíme, aby i ostatní členové, kteří se z důvodu nemoci  či pro jiné překážky zájezdu nemohli zúčastnit,   si také mohli toto zajímavé muzeum prohlédnout.

Funkční anglické rádio z II. světové války

Panu Herákovi byly  předány  drobné  dárky např. kanadský odznak, který symbolizuje Den válečných veteránů, kde je umístěn vlčí mák a po straně dva javorové listy symbol Kanady jako připomínka návštěvy Československé obci legionářské Kladno k Dni válečných veteránů. 

Společné foto v areálu muzea

Závěr prohlídky  byl pro nás rovněž milým překvapením, protože někteří členové využili možnosti svést se bojovými vozidly z II. světové války až k restauraci Pelikán, kde byl zajištěn společný oběd. 

Příjezd před restauraci Pelikán

Po obědě jsme pokračovali na hrad Křivoklát, který letos slaví     900 let od svého založení. Někteří členové navštívili Křivoklání což je tradiční festival šermu, písní a divadla. Prohlédli si  mučící nástroje, ochutnali staročeské speciality a medovinu. Celé přestavení provázel i mistr popravčí, různí kejklíři a tanečnice. Naši členové se zájmem sledovali práci kovářů, řezbářů, tkalců, košíkářů a dalších řemeslníků a mohli si zkusit střelbu z luku nebo kuše. Další členové se věnovali prohlídce hradu, kde zaujalo zejména vyprávění o tom, kde byl v minulosti vězněn  magistr Kelley.

Zájezd se všem účastníkům líbil. Další akce ČsOL – Jednota Kladno je naplánována na  27. 10. 2010, kde   bude  v 10 hodin položen věnec k památníku na náměstí Svobody u příležitosti vzniku Československa. Oslavy tohoto významného výročí pokračují tentýž den návštěvou slavnostního divadelního představení  v kladenském divadle. Při té příležitosti primátor města Kladna udělí čestná občanství a pozve na představení Racek od  A. P. Čechova. 

Den válečných veteránů bude připomenut tradičně 11. 11. 2010 v 11  hodin rovněž u památníku na náměstí Svobody.  

Text: Mgr. Eva Armeanová

Foto: Stanislav Pítr

Související odkaz:

http://www.armymuzeumzdice.cz/