Žalostný stav Mořského hřbitova ve Vladivostoku

5. 10. 2010

Na Mořském hřbitově ve Vladivostoku je pohřbeno 163 legionářů, kteří v letech 1918-1920 bojovali a padli na Dálném východě. Místo jejich posledního odpočinku se však dnes nachází v tristním stavu.

Při nedávné návštěvě v září tohoto roku Mořského hřbitova bylo zjištěno, že pohřebiště je zcela zanedbané a působí dojmem, že o něj nikdo již delší dobu nepečuje. Plotní betonové konstrukce jsou v několika místech rozlámané a poškozené, ústřední socha muže má ulomenou ruku, vstupní cesty i cestičky mezi hroby   zarostla několikaletá trávou, která přerůstá i přes obrubníky hrobů, takže nejsou vidět.

Kolem betonového plotu se nashromáždily staré věnce a jiný odpad, zjevně sem házený přes plot z okolních hřbitovů. Z pietního místa se tak pomalu stává skládka.

Celá situace je o to smutnější, že před pěti lety prošel hřbitov na náklady čs. státu celkovou rekonstrukcí a v květnu 2006 byl za účasti naši státních představitelů slavnostně znovuotevřen. Podle jeho současného stavu to vypadá, že od té doby na něj nikdo ani „nesáhl“. To si přece naši legionáři nezaslouží. Podaří se zjednat nějakou nápravu?

Text a foto: ČsOL

Související odkazy:

http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=7556

http://www.pamatnik.valka.cz/novy/cz/hrbitov.php?id=18

http://www.militaria.cz/cz/clanky/miscellanea/militarni-stripky-z-dalneho-vychodu.html