Zborovský závod branné zdatnosti

11. 5. 2010

U příležitosti 93. výročí první bitvy československých legionářů u Zborova 2. 7. 1917 se pod záštitou armádního generála v. v. Tomáše Sedláčka a plk. v. v. Marie Lastovecké uskuteční „Zborovský závod branné zdatnosti“ pro družstva žáků základních škol a víceletých gymnázií z moravských krajůdle níže uvedených propozic.

„Zborovský závod branné zdatnosti“ pořádá Československá obec legionářská – jednota Valtice, Brno I, Brno II, Jihomoravská krajská jednota a Vyškov spolu s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií Vyškov, pěší rotou „Plukovníka Františka Kopuletého“ Aktivních záloh KVV Brno, 74. lehkým motorizovaným praporem Bučovice a Odbornou školou Vojenské policie Vyškov.

Termín                                              

23. – 24. června 2010

Uzávěrka přihlášek           

25. května 2010

(Z důvodu omezené kapacity si pořadatelé vyhrazují právo nepřijmout přihlášku, pokud bude překročena kapacita závodů.)

Místo konání                                   

Vojenský výcvikový prostor Březina Vyškov

Účastníci                                           

žáci škol přihlášených dle delegování jednotami ČsOL jednotlivých krajů tzn. Jihomoravského, Jihlavského, Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Družstvo       

Čtyřčlenné družstvo tvoří 2 chlapci a 2 dívky nar. 1995, 1996 a 1997 (odpovídá 7., 8. a 9. třídě ZŠ nebo víceletého gymnázia), kategorie jsou rozděleny dle roku narození.

Disciplíny                                                     

běh terénem do 3 km s vloženými brannými disciplínami:

– střelba ze vzduchové pušky na plechové cíle ve vzdálenosti 10 m vleže, počet ran 5 (do 200 m od startu)

– překonávání překážek (probíhání labyrintem, plížení pod překážkou ve výši 60 až 70 cm na vzdálenost 10 m, přeskok bariéry, průlez oknem, případně jiné (budou vybrány s ohledem na bezpečnost použití podle počasí)

– hod granátem na cíl ve vzdálenosti 15 a 20 m

Pořadí disciplín je závazné, další družstvo na trať vybíhá teprve po absolvování střelby družstvem předcházejícím.

Pro běh z důvodu bezpečnosti se zakazuje použití obuvi s hřeby (tretry).

Hodnocení                 

Za každý nesplněný úkol se závodníkovi k dosaženému času připočítává 5 penalizačních sekund s tím, že závodník musí absolvovat všechny dané disciplíny. Nemůže si nechat okamžitě započítat penalizaci a pokračovat dál.

Jako výsledný čas se počítá součet běžeckého času a penalizace.

Družstvo je hodnoceno jako celek. Plnění disciplíny na stanovišti může družstvo zahájit, až když se na stanovišti shromáždí všichni jeho členové . Jako výsledný čas se počítá čas posledního člena družstva v cíli.

 

Organizační zabezpečení           

ČsOL, VV-VA Vyškov, VÚ Bučovice

Zdravotnické zabezpečení    

– za pořadatele ČČK Ústí nad Orlicí

– vysílající škola – pedagogický doprovod předloží při prezenci potvrzenou soupisku družstva s příjmením, jménem, datem narození a zdravotní pojišťovnou

– závodník – každý závodník před startem předloží svůj platný průkaz zdravotní pojišťovny

Rozhodčí                                           

Československá obec legionářská

Materiální zabezpečení           

Materiál pro závody bude zabezpečen Československou obcí legionářskou.

Doprovodné soutěže

Budou upřesněny v prostoru startu.

Startovné                                          

25,– Kč na osobu pro zajištění stravy formou spoluúčasti

Doprava

Každá vysílající škola si dopravu na místo konání závodu zabezpečuje sama a na své náklady. Z důvodu časové flexibility pořadatelé doporučují použití osobního vozidla.

Doprovod

Za družstvo zodpovídá pedagogický doprovod vysílající školy, který je zároveň oprávněn zúčastnit se porady před zahájením závodů a podávat případné protesty.

Výsledky                                          

budou zpracovány počítačově a zveřejněny k možnému podání protestu.

Ubytování                                         

V prostoru srubového tábora Vojenského újezdu Březina ve vlastních spacích vacích.

Strava                                               

Večeře, snídaně.

Ceny                                                 

Pro první tři družstva diplomy, medaile, poháry, každý účastník obdrží absolventský list.

Patronát                                           

armádní generál v. v. Tomáš Sedláček – čestný předseda ČsOL

plk. v. v. Marie Lastovecká – odstřelovačka od Sokolova

velitel VV – VA Vyškov plk. gšt. Ing. Jaromír Zůna, MSc.

Časový program           

1. den

– příjezd v odpoledních hodinách, ubytování, poučení o bezpečnostních opatřeních, organizační záležitosti, rozlosování pořadí družstev

– večeře (opékaná klobása nad ohněm)

– beseda s válečnou veteránkou plk. v. v. Marií Lastoveckou, snajperkou československé armády v bojích u Sokolova v roce 1943 (pokud to dovolí její zdravotní stav).

2. den

– snídaně

8–12 hod. závod

12–13 hod. ukázka činnosti Odborné školy Vojenské policie na trenažéru JESENÍK

13–15 hod. prohlídka VV – VA Vyškov včetně simulačních trenažérů, vojenské techniky aj., 15 hod. vyhodnocení a předání cen armádním generálem v. v. Sedláčkem a plk. v. v. Lastoveckou (pokud to dovolí jejích zdravotní stav),

16 hod. odjezd domů

Kontaktní osoby

Ing. Karel Černoch –            ředitel závodů, 734 315 650, kcernoch@okbusiness.cz

Mgr. František Trávníček –            organizační tajemník, 734 315 610, memorialcernota@atlas.cz

Z důvodu použití vojenského zařízení si pořadatelé vyhrazují právo zrušit závody v případě mimořádné situace.