Zhodnotili a doplnili dohodu o vzájemné spolupráci

23. 11. 2010

V Banské Bystrici se 17. a 18. listopadu letošního roku uskutečnilo jednání mezi představiteli Československé obce legionářské a Slovenským svazem protifašistických bojovníků.

Za českou stranu se ho zúčastnil předseda ČsOL Pavel Budinský, za slovenskou předseda SZPB Pavol Sečkár. Při setkání zevrubně zhodnotili plnění dohody o spolupráci mezi oběma organizacemi v letošním roce a na závěr jednání podepsali dodatek č. 1 k této dohodě, jehož obsahem jsou společné aktivity v roce 2011.

Mezi ně bude patřit především společná účast při oslavách výročí ostravské operace, ukončení 2. světové války v Evropě, Slovenského národního povstání a karpatsko-dukelské operace. Dále se sem řadí společná účast na oslavách 131. výročí narození generála M. R. Štefánika v Brezové pod Bradlom nebo organizace výstavy o čs. legionářích v Košicích a v Banské Bystrici. Konat se bude rovněž společné setkání k metodice činnosti obou organizací, které se uskuteční během roku 2011 v Praze.

Během návštěvy byly na návrh ústřední rady SZPB předány Pamětní medaile ČsOL deseti členům okresních výborů Slovenského svazu protifašistických bojovníků.

Ladislav Lenk