Znak Čsl. obce legionářské a Otto Gutfreund

8. 9. 2010

Tím, co nejcharakterističtějším způsobem vyjadřuje podstatu ČsOL, je bezesporu její znak. Ten, moderní mluvou řečeno, v kompaktní podobě vyjadřuje boj  Čechů a Slováků za vytvoření a demokratické uspořádání nového Československého státu.  Autorem znaku byl profesor Uměleckoprůmyslové školy v Praze br. Otto Gutfreund. Vzhled znaku ovlivnilo jistě nejen to, že byl jedním z nejvýznamnějších kubistických sochařů, který se řadil k průkopníkům picassovského pojetí soch, ale současně i bývalým příslušníkem dnes již legendární české roty Nazdar…

Celý článek Michala Beneše „Znak Čsl. obce legionářské a Otto Gutfreund“ viz příloha.

Autor zároveň vyzývá tímto členy ČsOL a ČSBS, kteří mají jakoukoliv informaci, dokument či fotografii týkající se br. Otto Gutfreunda, znaku ČsOL a další symboliky, používané na praporech, odznacích, nebo písemných materiálech apod.mať kontaktuje sekretariát ČsOL v Hotelu LEGIE – Sokolská 33 Praha 2, telefon 224 266 241.

Veškeré zapůjčené dokumenty budou po prostudování a po pořízení kopií se souhlasem majitele, vráceny témuž.

Připravila: Jitka Lenková