Zodpovědnost a slušnost

15. 6. 2010

To jsou lidské vlastnosti, které nic nestojí a měly by být prostoupeny současnou společností. Jejich nástavbou jsou čest, odvaha, statečnost a vlastenectví, tedy atributy spojované především s těmi, kteří se zasloužili o naši existenci. Tak by se asi dala shrnout hlavní myšlenka, která předcházela, a také se nesla slavnostním setkáním padesáti veteránů 2. světové války, které, v den výročí heydrichiády, pozval místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták na neformální snídani.

Ta se uskutečnila ve čtvrtek 27. května 2010 ve Školicím a výcvikového zařízení Ministerstva obrany v Komorním Hrádku. Martin Barták zde mimo jiné zdůraznil skutečnost, že díky jejich odvaze a statečnosti se dnes můžeme radovat ze státní suverenity. Z toho, že žijeme v míru a novodobé demokracii. Uvedl, že si nesmírně váží jejich skutků a že jsou tím nejcennějším, co dnes národ má. „Je pro mě ctí scházet se s lidmi, kteří toho pro nás tolik udělali,“ řekl ministr.

Pozvaní veteráni přijeli na slavnostní snídani s terénními pracovníky, kteří působí při Československé obci legionářské v rámci projektu péče o veterány. V praxi tak byla potvrzena myšlenka, že dnešní veteráni nepotřebují jen zaslouženou péči, kterou jim zaručuje legislativa, ale hlavně porozumění a úctu mladé generace. Té mohou předávat své zážitky a zkušenosti. Mnozí z nich zdůraznili, že si pozornosti, která je jim věnována mladšími, novodobými veterány, velmi váží.

„Jsem rád, že se dnes mohu s vámi potkat; vůbec není problém najít si na podobná setkání čas. Těším se, že spolu strávíme příjemné chvíle,“ prohlásil Martin Barták.

V průběhu setkání, kterého se spolu s ministrem účastnil také ředitel Vojenského historického ústavu plukovník Aleš Knížek, ředitelka odboru mimoresortní spolupráce MO Iveta Hlásecká a další hosté, odpovídal místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták na celou řadu dotazů válečných veteránů.

Důkazem toho, že si veteráni považují pozornost, kterou jim věnoval Martin Barták, bylo předání knihy vzpomínek pamětníků Ostravské operace, kterou ministrovi s díky předal brigádní generál ve výslužbě Mikuláš Končický. Ten především zdůraznil lidský přístup Martina Bartáka k veteránům, jeho zájem o ně a fakt, že se ministr obrany zúčastnil všech významných akcí spojených se 65. výročím osvobození naší země od fašismu.

Na závěr slavnostního setkání na Komorním Hrádku obdrželi z rukou ministra přítomní váleční veteráni knihu fotografií Herberta Slavíka s názvem Hrdost a odvaha – Tváře české armády. Ta nezachycuje jen současné dění v Armádě České republiky, ale připomíná i hrdiny z 2. světové války a další vojáky, kteří se zasloužili o náš stát. Spolu s knihou si veteráni domů odvezli i pamětní minci ministra obrany, která jim bude toto setkání připomínat.

Text: Miroslav Šindelář

Zdroj a foto:

http://www.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/zodpovednost-a-slusnost-41759/