24. štafeta Ravensbrück – Lidice – Ležáky

18. 11. 2012

Sportovci
pokračují v uctívání tradice a k 70. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků připravili
nevšední pokračování populární štafety. Po loňském připojení další zničené obce
Javoříčko uctí sportovním výkonem i úžasný útěk z pochodu smrti lidických žen
celým územím Německa, jejich příchod do Nového Boru a první noc na našem území
v České Lípě.

První
akcí, která připomněla hrdinství našich parašutistů, děsivé období heydrichiády
a vlastenectví našich prostých lidí, byla mezinárodní CKP CENA NASAVRK – AVE
půlmaratón LEŽÁKY MČR vet. kategorií, kde start tohoto známého mezinárodního
závodu proběhl prakticky ve stejné době, jen o 70 let později, když naši parašutisté
provedli atentát na R. Heydricha, a poprvé přivedla běžce z několika zemí na
pietní území Ležáky.

Výjimečná
štafeta, nad kterou převzal záštitu prezident České republiky a ministerští
předsedové Saska a Braniborska, odstartuje z koncentračního tábora Ravensbrück,
kde byly vězněny lidické ženy, v pátek 22. 6. 2012 v 7.00 hodin. První stuhy
připojí zástupce naší ambasády v Berlíně, zástupci obou spolkových zemí a Muzea
Ravensbrück. Cyklisté se potom vydají ve směru pochodu smrti lidických žen do
městečka Wessenburg, kde se po připojení další stuhy obrátí již směrem k naší hranici
na Lychen, Zehdenick… Kytici položí celá výprava v koncentračním táboře
Sachsenhauzen (vězněn J. Čapek a 1200 našich studentů), kolem Berlína budou
cyklisté a běžci (jenom ve městech se štafetou) pokračovat přes další města na
Kamenz, Tännicht-státní hranice a přes Lipovou, Velký Šenov, Krásnou Lípu a
Svor dorazí v časných ranních hodinách do Nového Boru. Zde bude jediná noční
pauza. Před novoborskou radnicí nastoupí výprava cyklistů a běžců 23. 6. v 9.30
hodin k navázání další stuhy města, položí kytici k lípě lidických žen, u které
bude odhalen pomníček na paměť příchodu lidických žen do Nového Boru, a v 10.00
se cyklisté vydají směrem na Českou Lípu, kde budou přítomni při odhalení
pamětní desky, která bude připomínat první noc skupiny žen z Lidic na našem
území 22. 5. 1945.

Město
Kladno přivítá běžeckou část štafety u sochy lidické ženy a do Lidic je
naplánován doběh po 15. hodině. Zde se po položení kytice k hrobu lidických
mužů uskuteční nevšední beseda s přeživšími lidickými ženami a po krátkém
odpočinku a navázání stuhy za obec Lidice odstartují běžci ve 22. 00 hodin směrem
na Prahu, kde navážou další stuhy mírového poselství před Staroměstskou radnicí.
Další stuha bude připojena u památníku běžců v Běchovicích a dvojice vytrvalců
budou pokračovat přes Kolín, Čáslav, Seč, Nasavrky do Ležáků, kam dorazí celá skupina
čítající 50 účastníků (běžci, cyklisté, novináři, doprovod) krátce po 9.45 v
čele se sportovní patronkou akce, mistryní světa a světovou rekordmankou
Jarmilou Kratochvílovou. Zde připojí poslední stuhy starostové okolních měst,
radní a hejtman Pardubického kraje, velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR
a závěrečnou stuhu připojí prezident České republiky Václav Klaus.

Závěrem
bych rád poděkoval všem, kteří nám pomohli tuto nevšední akci zrealizovat. Určitě
největší zásluhu má Památník Lidice v čele s jeho ředitelem Miloušem
Červenclem, Česko-německý fond budoucnosti, naše ambasáda v Berlíně, Pardubický
kraj, hlavní město Praha a město Nový Bor, partneři dopravy AUTO IN Pardubice a
LAS Chrudim, partneři sportovního vybavení, sportovní výživy a všichni, kteří
se nějakým způsobem podíleli na realizaci doposud nejnáročnější štafetové akce
v její čtyřiadvacetileté historii. Děkuji i Občanskému sdružení Lidice za
podporu realizace této nádherné myšlenky.

Jan
Rýdlo, JR RUNNING SPORT- intersport

Sokolská
130, 538 25 NASAVRKY

Tel.:
+420 603 513 297

E-mail:
jr.running@wo.cz