Akademický malíř Pavel Vavrys oživuje českou paměť

18. 11. 2012

V Tyršově
domě v Praze na Újezdě se ve středu 20. června 2012 konala vernisáž
naprosto ojedinělé výstavy obrazů akademického malíře Pavla Vavryse. Nese název
Česká paměť a je pořádána u příležitosti XV. všesokolského sletu v Praze a
k 150. výročí založení Sokola.

Vernisáže,
kterou zahájila starostka České obce sokolské Hana Moučková, se zúčastnili také
zástupci ČsOL, konkrétně její místopředseda Emil Cigánik. Nikoli náhodou.
Československá obec legionářská velmi úzce spolupracuje jak s akademickým malířem
Pavlem Vavrysem, který maluje obrazy s legionářskou tematikou, tak i s Českou
obcí sokolskou, s níž má uzavřenu dohodu o vzájemné spolupráci při
propagaci odkazu těch, kteří stáli u zrodu samostatného československého státu,
tedy sokolů a čs. legionářů. Místopředseda ČsOL Emil Cigánik o tom hovořil ve
svém krátkém vystoupení během vernisáže. Zejména připomněl, že bez sokolů,
kteří se významně podíleli na vzniku čs. legií, zejména ve Francii a poté i v Rusku,
by nikdy v roce 1918 náš samostatný stát nevznikl.

Pavel
Vavrys na této výstavě vystavuje celou řadu svých děl. Jsou to obrazy
zamýšlejícími se na současnými životními a lidskými hodnotami, avšak jádro
výstavy tvoří obrazy vztahující k historickým událostem z počátku minulého
století. Sem patří především střelecké terče s legionářskou tematikou
popisující ducha a nálady doby, ve které zobrazení hrdinové, často vzešlí právě
ze sokolů, žili. „Tyto i jiné vystavené tematické obrazy nejsou úsměvné, ale
ani smutné. Věřím však, že jejich upřímnost u vás vzbudí pocit dobré a
pozitivní vůle a u mladých lidí možná snahu zajímat se o naši slavnou, leč pro
mnohé neznámou minulost,“ uvedl při vernisáži této zajímavé výstavy její autor
Pavel Vavrys.

Výstava
v Michnově paláci v Tyršově domě v Praze na Újezdě potrvá do 6.
července.

Text
a foto: Ladislav Lenk