Bez vítězství u Zborova by nebylo samostatného Československa

18. 11. 2012

„Bez
vítězství u Zborova by nebylo slávy legií,“ prohlásil v pondělí 2. července
2012 v Kalinivce u památníku československých legionářů, kteří padli před
pětadevadesáti lety v bitvě u Zborova, ministr obrany Alexandr Vondra a dodal:
„A bez slávy legií by asi nebylo samostatného Československa.“

Podle Vondry
toto vítězství sice nepředstavovalo zásadní zlom v první světové válce, ale pro
mobilizaci naší národní hrdosti a legionářské slávy to byl zcela zásadní
moment, který přesvědčil spojenecké státy Dohody, že nasazení našich
zahraničních vojenských sil má cenu, je významné a naši vojáci jsou s to hodně
dokázat.

Sedm praporů
Československé brigády tehdy prolomilo rakouskou silně opevněnou frontovou
linii do hloubky až 5,5 kilometru a nakonec odrazilo i několik protiútoků
rakouských a německých jednotek. Podle hlášení vrchního velitele ruských vojsk
zajala čs. brigáda 62 důstojníků, 3150 vojáků, ukořistila 15 děl a mnoho
kulometů, z nichž většina byla obrácena proti nepříteli. Tato bitva tehdy de
facto umožnila povolení neomezeného náboru do armády dosud neexistujícího
státu.Tak získala Masarykovi a jeho spolupracovníkům první velké mezinárodní
renomé.

U Zborova
padlo a na zranění zemřelo celkem 185 čs. dobrovolníků. Zraněno bylo dalších
asi 800 z 3 500 legionářů. Ministr také uvedl, že jeho prastrýc u Zborova
bojoval, byl raněn a téměř přišel o nohu. Mezi těmi, kdo si do Kalinivky
přijeli připomenout hrdiny, kteří jsou pochováni v blízkém okolí, byl i Petr
Adamus z Ostravska: „Nevěděl jsem, že tady budě nějaká vzpomínková akce. Ale
leží tady můj prastrýc Josef. Přivezl jsem sem dneska v den výročí bitvy prsť
od nás z Velkých Kunčic, kde se strýc narodil.“ To, že mohyla není opuštěným
místem, potvrdila Valentina Navodičová z Kalinivky: „Chodíme sem k mohyle sázet
a zalévat květiny, jako by tady leželi naši předci. Češi a Slováci si to
zaslouží.“ V nedaleké
Ozerné pak ministr obrany odhalil další z památníků Čechoslovákům, kteří v
těchto místech padli pod legionářskými prapory.

Pietních
aktů v Kalinivce a Ozerné se zúčastnili představitelé Československé obce
legionářské v čele s jejím 1. místopředsedou Jindřichem Sittou a také
čs. druhováleční veteráni společně s účastníky pouti na Ukrajinu
zorganizované ČsOL ve spolupráci s MO ČR právě u příležitosti 95. výročí
bitvy u Zborova.

Pplk. Pavla
Poláková a Ladislav Lenk, foto: Pavla Poláková