Bitvu u Zborova vidělo přes dva a půl tisíce diváků

18. 11. 2012

V sobotu 7. července 2012 se konala v pořadí již třetí rekonstrukce slavné bitvy u Zborova. Akci uspořádala Československá obec legionářská ve spolupráci s Klubem přátel pplk. Karla Vašátky a OPPJ Josefov, přičemž přípravy trvaly více než rok. Pro místo bitvy byla nakonec zvolena známá pevnost Josefov jako místo, kde se i dnes prolíná historie se současností.

V měsících, které předcházely dnu rekonstrukce bitvy, se podařilo dosáhnout několika dílčích úspěchů. Především šlo o iniciování rekonstrukce pamětní desky se zborovskou prstí, která je umístěna na Sokolovně v pevnosti Josefov. Tato deska nebyla od svého odhalení opravována, takže její stav na počátku roku 2012 byl více než nedůstojný. Město Jaroměř převzalo desku pod svou správu a na jeho náklady byla deska renovována.

Samotný vzpomínkový den započal ráno v 9 hodin, kdy byl před nastoupenými vojensko-historickými jednotkami proveden pietní akt na počest zborovských hrdinů. Konal se před již zmiňovanou pamětní deskou za účasti předsedy ČsOL Pavla Budinského, představitelů města a řady hostů. Po projevech bratrů Tomáše Pilvouska a Jiřího Filipa byly položeny květinové dary a zazněla státní hymna. Následoval průvod na pevnostní hřbitov, kde se uskutečnila vzpomínka za všechny padlé v 1. světové válce.

Již od 10 hodin byla pro širokou veřejnost připravena výstava Československé legie v Rusku, která měla na akci Zborov 1917 – 2012 premiéru a byla diváky hodnocena velice kladně. Samotná výstava čítá 74 panelů, které mapují osudy čs. legionářů na Rusi od roku 1914 až do jejich návratu do republiky v roce 1920. Pro doplnění byla ještě instalována výstava Zborov 1917, která se na dalších šesti panelech zabývá samotnou bitvou. Pro dokreslení atmosféry byly ještě instalovány 3D exponáty po celém obvodu výstavní haly. Pro diváky byla připravena i výstava, která znázorňovala pevnost Josefov za 1. světové války. Tehdy totiž byla přebudována na zajatecký tábor a mnoho ruských či italských vojáků zde prožívalo zajetí.

Součástí programu akce Zborov 1917 – 2012 byly hry pro děti i dospělé. Děti si tak mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovek, hod granátem, pilovat své malířské vlohy, ale také zkoušet práci rozvědčíků a zmapovat terén mezi zákopy. Každý soutěžící byl po splnění všech disciplín obdarován malým darem a později bylo ještě vylosováno deset dětí, které si odnesly hodnotnější věcné ceny. Pro jejich rodiče byla připravena soutěž vědomostní, při které bylo možné najít odpovědi v již zmíněných výstavách. Výherci této soutěže pak byli obdarováni hodnotnou literaturou.

Samotná rekonstrukce bitvy u Zborova byla pro diváky připravena na 15. hodinu. Zúčastnilo se jí přes 250 aktérů, kteří na provedení velkolepé ukázky přijeli z Ruské federace, Polska, Slovenské republiky, Ukrajiny a ČR. Do ukázky se také zapojily dvě repliky historických letadel, dva obrněné automobily, sedm kulometů, dobový motocykl a další technika. Bitvu a celý program zhlédlo přes 2500 diváků a jednalo se o největší rekonstrukci bojů československých legionářů minimálně za posledních pět let.

Na závěr mi dovolte poděkovat Československé obci legionářeské, Ministerstvu obrany ČR a firmě Antikvariat.ru, bez jejíž finanční podpory by tato ukázka nikdy nemohla být realizována.

Jiří Charfreitag, foto: Monika Doubková a Jan Juřena