Bratislava si pripomenula udalosti roku 1919 a dejiny čs. légií

18. 11. 2012

V sobotu
18. augusta 2012 si Bratislava pripomenula obsadenie a pripojenie Petržalky
k Bratislave 15. 8. 1919, čím sa vlastne vtedy skončil aj celý vojnový
konflikt – „nevyhlásená vojna“ medzi Československom a  Maďarskom. Táto,
v rámci Slovenska a  Bratislavy ojedinelá akcia, bola spojená
s otvorením výstavy dobových fotografií dokumentujúcich túto významnú
udalosť ako aj dejiny československých légií.

 Na
podujatí, ktoré zorganizovali Petržalský okrášľovací spolok, Mestská časť
Bratislava I. – Staré mesto, Vojenský historický ústav v Bratislave
a Československá obec legionárska, sa zúčastnil aj predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Pavol Frešo a ďalší hostia. Vojenskú situáciu
a udalosti v roku 1919 z pohľadu vojenského historika priblížil
prítomným riaditeľ VHÚ v Bratislave Miloslav Čaplovič. Za ČsOL k príprave
podujatia prispeli z jednoty ČsOL Olomouc brat Milan Žuffa-Kunčo so svojím
modelom legiovlaku, brat Lukáš Kodet v historickej uniforme ruského
legionára a z jednoty ČsOL Senec brat Miroslav Bilský v obdivovanej uniforme
dôstojníka 23. pluku francúzskych légií. Za jednotu ČsOL Český Brod na výstave
prehovoril Feďo Vrábel. Brat M. Žuffa-Kunčo priblížil prítomným projekt ČsOL
Legie 100“a  v  rámci neho aj pripravovaný legiovlak, ako aj súčasné
aktivity ČsOL, a F. Vrábel príbeh čs. zahraničného vojska v období rokov 1914–1920
a význam légií pre vznik Československa.

Výstavu
v Mýtnom domčeku na bratislavskej strane mostu si možno prezrieť do konca
septembra 2012.

Feďo
Vrábel, člen jednoty ČsOL Český Brod, foto: archiv autora