Buzuluk – symbol boje proti nacistům

18. 11. 2012

Společnost Ludvíka Svobody společně s VHÚ
Praha, Sdružením zahraničních vojáků při ČSBS a Národním archivem připravila 3.
dubna 2012 v Domě armády Praha konferenci k 70. výročí budování čs.
vojenské jednotky v Buzuluku.

 Na programu byla především vystoupení
historiků Jindřicha Marka z VHÚ Praha, Františka Hanzlíka z Univerzity
obrany v Brně a Jozefa Bystrického z VHÚ Bratislava, kteří se
věnovali historickým faktům tykajících se vzniku samostatné čs. vojenské
jednotky v SSSR v době 2. světové války. O místě Ludvíka Svobody v dějinách
čs. vojenského odboje promluvil předseda Klubu autorů literatury faktu Karel
Richter a velmi procítěně i publicista a spisovatel Zdeněk Hrabica. Mezi
účastníky konference a hosty byli rovněž přímí účastnící těchto historických
událostí – váleční veteráni – v čele s brigádním generálem Alexandrem
Beerem, který zasedl v pracovním předsednictvu konference a během jednání
se podělil o své válečné zážitky. ČsOL na konferenci zastupovali její
místopředseda Emil Cigánik, ředitel projektu ČsOL Péče o válečné veterány Petr
Hozlár a také řada terénních pracovníků projektu, kteří sem přišli doprovodit „své“
svěřence.

Vystupující se na konferenci shodli v tom,
že formování čs. zahraniční vojenské jednotky před sedmdesáti lety bylo
mimořádnou historickou událostí a vzpomínky na ni jsou i dnes stále živé a
inspirující. Například náměstek ministra obrany Michael Hrbata na konferenci v této
souvislosti zdůraznil, že pro mnoho lidí zůstal Buzuluk dodnes symbolem boje
proti nacistům, který byl veden ve jménu svobody, demokracie, práva a
spravedlnosti, a ocenil hrdinství účastníků tohoto boje za obnovu našeho
samostatného státu.

Text a foto: Ladislav Lenk