Bylo nám ctí stanout na památné půdě zborovské

18. 11. 2012

Již
95 let nás dělí od významného mezníku našich novodobých dějin – památné bitvy
čs. střelecké brigády u Zborova. Tehdy na tomto místě, 2. července 1917,
úspěšně zaútočilo přibližně 3500 mužů na rakousko-uherské a německé pozice. Po
několika hodinovém boji legionáři pronikli do hloubky nepřátelské linie a
zajali velké množství protivníků, zbraní a zbrojního materiálu.

Úspěch
a prolomení fronty u Zborova se nepodařilo strategicky využít a z vojenského
hlediska se jednalo pouze o epizodní kapitolu celosvětového válčiště, nicméně
pro náš národ má význam nesmírný. Vojenský úspěch hrstky legionářů pomohl
diplomatickému úsilí čs. zahraniční reprezentace v čele s T. G.
Masarykem o tvorbu svobodného státu Čechů a Slováků. Zároveň podpořil myšlenky formování
velkého zahraničního vojska, které se postaví po boku spojenců proti centrálním
mocnostem. Zborov byl mezníkem, který posunul sny ke skutečnosti.

Po
95 letech měli členové nejen mladoboleslavské jednoty Československé obce
legionářské výjimečnou možnost stanout na místech, kde bitva probíhala a kde
dnes odpočívají ti, kteří v bitvě položili svůj život. Společně
s delegací vedenou ministrem obrany ČR Alexandrem Vondrou jsme navštívili
mohylu padlých bratří v Kalinivce, kde zároveň proběhl pietní ceremoniál.
Zazněly česká a ukrajinská hymna, byla vykonána mše za padlé československé
vojáky a vystřelena čestná salva. Bratrská mohyla, která symbolicky připomíná
legionářskou zemljanku, je dílem architekta Jaroslava Rösslera a byla na těchto
místech vybudována v letech 1926–1927. Za Československou obec
legionářskou se památce legionářů poklonili 1. místopředseda ČsOL Jindřich
Sitta spolu s tajemníky Petrem Hozlárem a Milanem Mojžíšem.

Po
pietní ceremonii u bratrské mohyly v Kalinivce jsme se přesunuli do obce
Ozerná, kde jsou na místním hřbitově pochováni legionáři, kteří zemřeli na
následky zranění u Zborova. Zde byl péčí Ministerstva obrany ČR zbudován
památník, který připomíná čs. dobrovolníky padlé od počátku dubna do konce
července 1917. Slavnostní odhalení památníku, jehož autorem je výtvarník Pavel Holý z
Vojenského historického ústavu, provedl ministr obrany za účasti zástupců
Čs. obce legionářské, ukrajinské armády a místních obyvatel.

Události
první světové války byly postupně překryty dalšími významnými událostmi 20.
století. Přesto bychom neměli na Zborov zapomenout, měl by nám být vzorem a
symbolem obětavosti, touhy po svobodě a ryzího vlastenectví. Děkujeme proto vedení
ČsOL v čele s bratry Sittou a Mojžíšem za umožnění naší účasti na
této akci – bylo nám ctí stanout na památné půdě zborovské.

Text
a foto: Tomáš Pilvousek