Československé jednotky se zapsaly zlatým písmem do dějin

18. 11. 2012

Československá
obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR zorganizovala 11.
října ve Velkém sále MO v Praze na Valech již tradiční setkání u
příležitosti 70. výročí bojů na Středním východě a 68. výročí bojů u Dunkerque
a na Dukle.

 Spolu
s válečnými veterány druhé světové války, z nichž řada byla přímými
účastníky vzpomínaných bojů, se shromáždění zúčastnili významní hosté –
místopředsedkyně Senátu PČR Alena Palečková, náměstek ministra obrany Michael
Hrbata, náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel a další
osobnosti. V čestném předsednictvu usedli také předseda ČsOL Pavel
Budinský, starostka České obce sokolské Hana Moučková, zástupci zahraničních
zastoupení v ČR a představitelé společenských organizací, v sále jsme
mohli vidět studentky a studenty z vojenské školy v Moravské Třebové
nesoucí název škola Čs. obce legionářské a pochopitelně i terénní pracovníky
projektu ČsOL Péče o válečné veterány, kteří sem doprovázeli druhoválečné
veterány.

Význam
bojů čs. zahraničních vojáků na frontách 2. světové války ve svém projevu snad
nejlépe vystihl Michael Hrbata. „Naši vojáci se po útěku z vlasti postupně
zapojovali do bojů v Polsku, ve Francii, ve Velké Británii i jinde. Naše vlajka
nechyběla na frontách Středního východu i u Dukly a Dunkerque. Tam všude se
československé jednotky zapsaly zlatým písmem do dějin našich ozbrojených sil.
Tam všude se naplnila Masarykova slova o tom, že žádná moc na světě, třeba by
se i s celým peklem spolčila, neudrží národ vzdělaný, ušlechtilý a statečný v
poddanosti a otroctví. Štít československého zahraničního odboje za druhé světové
války je, podle toho, co jste vykonali, bez poskvrny,“ řekl na adresu těch,
kteří bojovali za svobodu se zbraní v ruce. Velmi zajímavá byla i
přednáška historika Jindřicha Marka z Vojenského historického ústavu
týkající se těchto památných bojů a všechny nepochybně oslovily vzpomínky plk.
Pavla Vranského, který podrobně vylíčil boje u Tobruku, jichž se sám zúčastnil.
Předseda ČsOL Pavel Budinský pak v závěru ještě jednou ocenil hrdinství
druhoválečných veteránů a upřímně jim poděkoval za účast na tomto slavnostním
setkání.

V odpoledních
hodinách se pak v Praze na Olšanských hřbitovech uskutečnil pietní
vzpomínkový akt na armádního generála Karla Klapálka, k jehož hrobu zástupci
ČsOL, váleční veteráni a další přítomní položili věnce. Generál Klapálek byl
jedním z nejstatečnějších bojovníků a velitelů 1. i 2. světové války. V čs.
legiích bojoval u Zborova, za druhé světové války pak u Tobruku a u Dukly a byl
i velitelem 1. čs. armádního sboru v SSSR.

Text
a foto: Ladislav Lenk