Československí legionári majú v Rusku ďalší pomník

18. 11. 2012

Československá
obec legionárska v spolupráci s Ministerstvom obrany ČR a príslušnými
orgánmi Ruskej federácie úspešne pokračuje v obnove legionárskych pomníkov
v Rusku.

 V dňoch
8. – 10. 10. 2012 sa delegácia zložená zo zástupcov MO ČR na čele
s námestníkom ministra obrany ČR Michaelom Hrbatom a zo zástupcov ČsOL
vedených prvým podpredsedom ČsOL Jindřichom Sittom zúčastnila púte na Ural,
v rámci ktorej bol 10. 10. 2012 odhalený pomník v meste Kungur
(Permský kraj), pripomínajúci viac jako 120 našich legionárov, ktorí
v rokoch 1918–1919 bojovali v tejto oblasti a položili tu aj svoje
životy za slobodu Čechov a Slovákov a aj za ich slobodný a demokratický
spoločný štát – Československú republiku.

Na
území Ruska padlo viac jako 4000 našich legionárov (ďalší odpočívajú
v hroboch na Ukrajine a v Bielorusku) a ich hroby sa tiahnu od
Zborova v Haliči (dnes Ukrajina) až po Vladivostok na približne 300
miestach. V minulosti boli nové legionárske pomníky odhalené napríklad už
vo Vladivostoku, Jekaterinburgu, Nižnom Tagile, Buzuluku, Čeľjabinsku, Pugačove
a ďalšie sa pripravujú.

Kungurský
pomník má obrysy teplušky, aké naši legionári používali počas svojej anabázy,
je zhotovený z trvácnej červenej žuly a na jeho vnútornej bočnej stene je
okrem československého znaku aj menoslov padlých legionárov v jednotlivých
mestách a dedinách na okolí (Šumkovo, Čusovaja, Molebskij závod, Kynskij závod,
Uň, Kungur, Šamary, Byrma, Sabik, Šalja, Sarga a Kordon). Autorom ideového
návrhu na pomník je akademický maliar Pavel Holý z Vojenského historického
ústavu v Prahe a o jeho postavenie (základný kameň bol položený len pred
niekoľkými mesiacmi!) sa zaslúžilo oddelenie pre vojnové hroby MO ČR, vojenský pridelenec ČR v Moskve pplk. David Pastyřík, ČsOL a za
ruskú stranu starosta mesta Kungur Roman Aleksandrovič Kokšarov, predstavitelia
Permského kraja a po odbornej stránke (príprava podkladov) Pavel Filípek
z MO ČR, tajomník ČsOL Milan Mojžíš, pracovník Permského krajského múzea
Dimitrij Lobanov, historik Tomáš Jakl a ďalší.

Okrem
legionárov sa v Perme a v Kungure pripomenuli aj udalosti
z druhej svetovej vojny. V oboch mestách sa uskutočnili pietne akty
pri pomníkoch padlých príslušníkov Červenej armnády, ktorí padli aj pri
oslobodzovaní Československa a vojnu skončili práve pri oslobodzovaní Prahy
v máji 1945. Preto ako ruskí, tak aj naši veteráni, ktorí sa na ceste na
Ural zúčastnili, prevzali vojenské vyznamenania za hrdinstvo, ktoré preukázali
pri oslobodzovaní Československa.

Prvý
podpredseda ČsOL J. Sitta vo svojom príhovore poukázal na minulé doby, keď sa
pomníky legionárov jednak ničili a jednak sa legionári a dejiny légií nesmeli
ani pripomínať. Dnes konečne žijeme v dobe, keď o legionároch nielen hovoríme,
ale snažíme sa im aj splatiť dlh, ktorého sa voči nim dopustili iní. Kungurský
legionársky pomník je zaujímavý aj tým, že neďaleko neho sú hroby
červenoarmejcov a aj pomník boľševickým vojakom, s ktorými legionári vtedy
zvádzali boje na život a na smrť. Kungurské pomníky na starom Voznesenskom
cintoríne sú tak nielen pripomienkou dejín ruskej občianskej vojny v tomto
kraji, ale aj symbolom zmierenia a miestom, kde minulí protivníci našli svoje
miesto na večný odpočinok.

Ferdinand
Vrábel, foto: Milan Mojžíš a Pavla Poláková