Chystá se velkolepá monografie Československá legie v Rusku 1914-1920

18. 11. 2012

Již
v letošním roce by měl světlo světa spatřit 1. díl čtyřdílné monografie „Československá
legie v Rusku 1914–1920“ připravované v koprodukci dvou
nakladatelství: EPOQUE 1900 a NAŠE VOJSKO.

 Realizace
tohoto mimořádného rozsáhlého knižního projektu je umožněna především
vstřícností vedení Vojenského ústředního archivu Josefa Žikeše a Júliuse
Baláže, neboť právě z tohoto archivu pochází velká část použitých
fotografií. Nemalým počtem však přispěla i řada dalších institucí a soukromí sběratelé.
Svým zaměřením, ale zejména obrovským množstvím a šíří většinou dosud zcela
neznámého obrazového materiálu jde o zcela výjimečný nakladatelský počin. Jen
na dokreslení: celkový počet fotografií ve čtyřech dílech dosáhne neuvěřitelný
čtyř tisíc. Vůbec poprvé je komplexně zpracováno například téma legionářských
vyznamenání, hodnostních označení nebo bojových a obrněných vlaků.

Jednotlivé
díly monografie jsou naplánovány tak, aby poslední díl mohl být v roce 2014
součástí velkých oslav stoletého výročí založení prvních čs. jednotek v zahraničí.
První a druhý díl jsou koncipovány jako úvodní do části historické, třetí a
čtvrtý díl budou věnovány samotné činnosti čs. vojska na Rusi jak po linii
politické, tak i vojenské. Například odborné kapitoly v prvním díle
představují rozsáhlé studie k jednotlivým tématům a budou doprovázeny 700
fotografiemi s popisky, 30 tabulkami s 300 hodnostními označeními a
kompletním souborem 170 řádů a vyznamenání udělených ruským legionářům vládami
10 států. Jednotlivé svazky představují 280-300 stránek ve formátu 310 x 267
mm.

V polovině
března letošního roku bylo v hotelu Legie podepsáno memorandum o vzájemné
spolupráci mezi Čs. obcí legionářskou, vydavatelstvím EPOQUE 1900 a
nakladatelstvím NAŠE VOJSKO. V memorandu se zdůrazňuje, že ČsOL jako
vrcholná legionářská instituce má eminentní zájem na tom, aby se předmětná
monografie stala reprezentativní publikací mapující dějiny čs. legie v Rusku
a její šestileté úsilí o vznik samostatné Československé republiky. Všechny tři
smluvní strany se vzájemně považují za partnery a jsou rozhodnuty společně
spolupracovat na projektu uvedené reprezentativní čtyřdílné obrazové publikace.
O tom, jak pokračuje práce na monografii vás budeme pravidelně informovat.

Ladislav
Lenk