ČsOL a ČOS: I nadále se vzájemně považujeme za partnery!

18. 11. 2012

V Tyršově
domě na pražském Újezdě se 6. března setkal 1. místopředseda Československé
obce legionářské se starostkou České obce sokolské Hanou Moučkovou. Cílem
jednání bylo projednat spolupráci mezi oběma organizacemi letos i v dalších
letech.

 V úvodu
setkání Jindřich Sitta jménem ČsOL ještě jednou poblahopřál Haně Moučkové k jejímu
zvolení starostkou v loňském roce. Poté zdůraznil, že ČsOL chce i nadále
spolupracovat se Sokolem v duchu memoranda podepsaného 27. října 2010 v předvečer
92. výročí založení samostatného československého státu. V memorandu se
tehdy představitelé obou organizací dohodli na tom, že jak Česká obec sokolská,
tak i Československá obec legionářská budou veškerou svojí činností rozvíjet a
podporovat myšlenky zakladatelů společného státu Čechů a Slováků založeného v roce
1918. V memorandu se zdůrazňuje, že obě organizace se vzájemně považují za
partnery a jsou rozhodnuty společně spolupracovat na posilování hodnot svobody,
demokracie, osobní odpovědnosti jednotlivce, sociální solidarity a
spravedlnosti. Hana Moučková i Jindřich Sitta se shodli na tom, že v duchu
tohoto memoranda je nezbytné pokračovat ve spolupráci i nadále.

Jindřich
Sitta poté seznámil starostku s projektem Legie 100, který začíná ČsOL v letošním
roce intenzivně realizovat, a také s řadou aktivit vyvíjených v rámci
tohoto projektu. Jde například o péči o hroby legionářů v zahraničí, o putovní
výstavu o čs. legiích v Rusku, zahájení prací na vytvoření repliky
legionářského vlaku, spuštění projektu Krev legionáře či o účast ČsOL na
oslavách výročí bitvy u Zborova. V této souvislosti se oba shodli na
možnostech spolupráce při realizaci projektu Legie 100 a také, že by k tomu
bylo dobré uzavřít samostatné memorandum.

Hana
Moučková naopak seznámila s přípravou Sokola na oslavy 150. výročí jeho
založení a představitele ČsOL osobně pozvala na slavnostní zasedání výboru ČOS
10. března letošního roku v Karolinu, kterým sokolové oficiálně zahájí
sletový rok. Hovořila také o přípravě XV. všesokolského sletu, který se bude
konat ve dnech 1. – 7. července 2012 v Praze. I zde se diskutovalo o možné
vzájemné spolupráci a podpoře této významné akce ze strany ČsOL.

Text
a foto: Ladislav Lenk