Ctěme odkaz našich legionářů

18. 11. 2012

V
pátek 29. června 2012 se jako každoročně uskutečnil v Národním památníku v Praze
na Vítkově slavnostní nástup příslušníků Armády České republiky u příležitosti
oslav Dne Ozbrojených sil.

Slavnostní
ceremoniál byl zahájen položením věnce na Čestném dvoře Národního památníku a minutou
ticha k uctění památky vojáků, kteří položili své životy při obraně
vlasti. Poté k přítomným promluvil ministr obrany Alexandr Vondra, který
vyzdvihl význam tohoto svátku pro příslušníky Armády České republiky. „Naše
ozbrojené síly mohou být hrdé na svoje legionářské tradice, které jsou hodny
úcty a následování,“ řekl ministr obrany. Ve stejném duchu hovořili i
další řečníci.

Letošní
oslavy Dne ozbrojených sil však byly mimořádné ještě v jednom ohledu. V rámci
nástupu na pražském Vítkově totiž došlo ke slavnostnímu předání funkce
náčelníka Generálního štábu AČR mezi armádním generálem Vlastimilem Pickem,
jemuž končí jeho funkční období, a generálporučíkem Petrem Pavlem a také k vyznamenání
řady funkcionářů a vojáků v čele s Vlastimilem Picekem Záslužnými
kříži ministra obrany.

Závěr
slavnostního aktu na Čestném dvoře patřil vystoupení předsedy Československé
obce legionářské Pavla Budinského. Ten zdůraznil, že jestliže tento svátek je
svátkem současných vojáků, pak je dvojnásob svátkem československých legionářů,
jejichž odkaz obec legionářská svojí činností chrání a rozvíjí.

„Když
vyslovíte takové názvy, jako je Arras, Terron, Zborov, Bachmač, Vladivostok,
Doss Alto či Piáva, pak k nim musíte na prvním místě přiřadit jméno
francouzského městečka Darney. Zde se totiž 30. června 1918 odehrála jedna
z nejvýznamnější událostí spojených s bojem československých
legionářů za vznik tehdy ještě neexistujícího samostatného státu. Poté, co den
předtím francouzská vláda vydala nótu, v níž uznala práva našeho národa na
samostatnost a potvrdila Česko-slovenskou národní radu, se v Darney,
shromáždili vojáci čs. samostatné brigády, aby složili za účasti francouzského
prezidenta R. Poincaré a generálního tajemníka Česko-slovenské národní rady E.
Beneše slavnostní přísahu. Její slova jsou navýsost aktuální i dnes. „Ve jménu
naší národní cti, ve jménu všeho toho, co je nám jako lidem i jako Čechům a
Slovákům nejvýše svaté, přísaháme, že bojovati budeme po boku svých spojenců
proti všem našim nepřátelům do té doby, dokud naše země české a slovenské
nesplynou v samostatný a nezávislý stát československý, dokud národ náš
v našich zemích n ebude úplným pánem svých osudů.“
K tomu chci dodat
jediné: českoslovenští legionáři na třech frontách první světové války naplnili
slova této přísahy do posledního písmene a je naprosto správné, že den jejich
přísahy v Darney je i dnes, téměř po sto letech, naším svátkem. A také
svátkem současné Armády České republiky, která od roku 2002, kdy jej začala
poprvé slavit, neustále dokazuje, že ctí odkaz našich legionářů a ve své
činnosti jej, přes mnoho politické či občanské nepřízně, ekonomických a mnoho
dalších problémů, úspěšně naplňuje. Za to vám chci ještě jednou jménem svým i
obce legionářské poděkovat a vyjádřit přesvědčení, že tomu tak bude i v budoucnosti,“
uvedl ve svém projevu Pavel Budinský.

Slavnostní
akt na Vítkově pak byl završen položením věnce ke hrobu Neznámého vojína.