Darney – místo emocí a vzpomínek

18. 11. 2012

Rozkaz č. 10 prezidenta Václava Havla ze dne 7. února 2002 stanovil 30.
červen Dnem ozbrojených sil České republiky. Stalo se tak na počest přísahy čs.
střelecké brigády 30. června 1918 na pláních u francouzského městečka Darney a
zároveň významného politického uznání boje čs. zahraničních vojsk francouzskou
vládou, která tím jako první přiznala právo Čechů a Slováků na samostatný stát.

Přísahy se tehdy zúčastnilo okolo 6000 příslušníků obou pluků
československé střelecké brigády ve Francii. Jednalo se o 21. střelecký pluk, vytvořený
v lednu roku 1918 v Cognacu z dobrovolníků z Ruska, Rumunska, USA, Itálie,
francouzské cizinecké legie a zajatců ze Srbska, a o 22. střelecký pluk,
založený v květnu 1918 ve francouzském Jarnaku z vyčleněných částí 21. pluku.

V průběhu vojenské přísahy v Darney, která se konala za přímé účasti
tehdejšího francouzského prezidenta R. Poincaré, byl čs. legionářům předán
bojový prapor zhotovený podle návrhu známého malíře F. Kupky a věnovaný městem Paříž.
Vojenskému defilé na pláních u městečka Darney přihlíželi významní hosté, mezi
nimiž nechyběl E. Beneš, velitel 21. střeleckého pluku Philipp Philippe,
kapitán O. Husák a mnozí další. Po slavnostní přísaze se oba čs. pluky
přesunuly do zákopů západní fronty v Alsasku, Champagni a v Ardenách, kde
úspěšně bojovaly až do uzavření příměří.

Již za éry 1. republiky bylo místo přísahy
a převzetí bojového praporu v Darney pietním místem. Vznikl zde mohutný
památník, který měl natrvalo připomínat přátelství francouzského a českého
národa a jejich boj za svobodu svých zemí za světové války. Monument se však do
dnešních dní nedochoval. Byl zničen o 22 let později po porážce Francie nacistickým
Německem. Po 2. světové válce bylo pietní místo obnoveno v jiné, skromnější
podobě a dodnes připomíná přátelství mezi našimi národy vytvořené v těžkém
období první světové války.

V letošním roce navštívili členové Čs. obce legionářské toto památné místo jako
součást delegace Ministerstva obrany ČR vedené náměstkem ministra obrany
Michaelem Hrbatou. Ve skupině členů Čs. obce legionářské byli jak veteráni 2.
světové války, tak mladší členové v dobových stejnokrojích legionářů ve
Francii. Ti střežili standartu Čs. obce legionářské, která byla mezi účastníky
vnímána velice pozitivně a s plnou vážností. Skupinu Čs. obce legionářské vedl 1.
místopředseda ČsOL plk. Jindřich Sitta.

Na vzpomínce nechyběli přidělenec obrany ČR ve Francii genmjr. J. Bečvář
doprovázející velvyslankyni ČR ve Francii M. Chatardovou, ředitel VHÚ plk. A.
Knížek, hudebníci z Ústřední hudby AČR, studenti Univerzity obrany z Brna, ale
také starostové z družebních měst Sezemice a Slavkova se členy jejich
hasičských sborů.

Po skončení pietní akce u památníku jsme si prohlédli muzeum připomínající
působení čs. legionářů ve Francii, o které dlouhodobě pečuje pan André Poirot.
Z naší vděčnosti mu byla proto z rukou br. J. Sitty a br. J. Vlasáka předána
Pamětní medaile ČsOL 2. stupně. 

Bylo nám ctí se vzpomínky v Darney zúčastnit a věříme, že jsme dobře
reprezentovali nejen Čs. obec legionářskou a Ministerstvo obrany ČR, ale i
celou naši drahou zem.

Michal Beneš, foto: Tomáš Pilvousek