Dějepisná exkurze do Hrabyně a Darkoviček

18. 11. 2012

V pondělí 17. září 2012 se studenti z maturitních tříd 4. A, VIII.
A, VIII. B a výběr studentů z 3. A a V. B vydali na dějepisnou exkurzi do Hrabyně
a Darkoviček. K organizaci této zajímavé akce přispěla jednota ČsOL Opava,
jejíž předseda Václav Krejčí studenty doprovázel.

Nejprve navštívili Památník II. světové války v Hrabyni a zhlédli
zde novou expozici, která představuje válku v celé její komplexnosti. Vystaveny
jsou jak unikátní osobní předměty, výstroj a výzbroj příslušníků čs.
zahraničního i domácího odboje, tak předměty, které připomínají oběti z řad
civilního obyvatelstva. Opomenuty nejsou ani každodenní život lidí v protektorátu,
utrpení v koncentračních táborech a boje ostravsko-opavské operace. Ve
výstavních síních nedaleko památníku si studenti prohlédli výstavu nazvanou
Ženy a válka. Poté se vydali do Areálu čs. opevnění v Darkovičkách, kde se
seznámili se systémem předválečného opevnění naší republiky. Uvnitř pěchotního
srubu mohli obdivovat originální výzbroj, kterou používala čs. armáda před 2. světovou
válkou. Poděkování patří Československé obci legionářské – jednotě Opava, která
studentům zaplatila dopravu a vstupné.

Text a foto: Mgr. Antonín Zgažar, učitel dějepisu na gymnáziu v
Bruntále