Delegace Orenburgské oblasti RF se setkala s veterány 2. světové války

18. 11. 2012

Desetičlenná
delegace z Orenburgské oblasti v Rusku vedená gubernátorem Jurijem
Alexandrovičem Bergem zahájila 23. května 2012 třídenní návštěvu Libereckého
kraje.

 Delegaci
oficiálně přivítal hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler, který společně
s hosty položil věnce a květiny u pomníku padlým na válečném hřbitově
v Liberci – Ruprechticích. Členové ruské delegace se setkali první den své
návštěvy Česka na přátelském obědě v restauraci na Ještědu s veterány 2.
světové války, mezi nimiž byli npor. Vasil Vladislav Olah, přímý účastník bojů
na východní frontě, por. Vjačeslav Viskočil, voják sovětské armády a účastník
bojů 2. světové války. Setkání byl přítomen Josef Bujňák, krajský koordinátor
projektu ČsOL Péče o válečné veterány, a Jaroslava Bujňáková, jednatelka
jednoty Československé obce legionářské Libereckého kraje.

Ladislav
Lenk s využitím tiskové informace Mgr. Jiřího Langera z Krajského úřadu
Libereckého kraje