Den ozbrojených sil České republiky v Darney

7. 1. 2013

Rozkaz č. 10 prezidenta Václava Havla ze dne 7. února 2002 stanovil 30. červen na Den ozbrojených sil České republiky. Stalo se tak na počest přísahy čs. střelecké brigády z 30. června roku 1918 na pláních u francouzského městečka Darney a zároveň významného politického uznání boje čs. zahraničních vojsk francouzskou vládou, která tím jako první přiznala právo Čechů a Slováků na samostatný stát.

Přísahy se tehdy zúčastnilo okolo 6.000 příslušníků obou pluků československé střelecké brigády ve Francii. Jednalo se o 21. střelecký pluk, vzniklý v lednu roku 1918 v Cognacu z dobrovolníků z Ruska, Rumunska, USA, Itálie, francouzské cizinecké legie a zajatců ze Srbska, a o 22. střelecký pluk, založený v květnu 1918 ve francouzském Jarnaku z vyčleněných částí 21. pluku.

V průběhu vojenské přísahy, která se konala za přímé účasti tehdejšího francouzského prezidenta R. Poincaré, byl čs. legionářům předán bojový prapor, zhotovený podle návrhu známého malíře F. Kupky a věnovaný městem Paříží. Vojenskému defilé na pláních u městečka Darney přihlíželi významní hosté, mezi nimiž nechyběl Dr. E. Beneš, velitel 21. střeleckého pluku Philippe, kapitán O. Husák a mnozí další. Po slavnostní přísaze se oba čs. pluky přesunuly do zákopů západní fronty v Alsasku, Champagni a v Ardenách, kde úspěšně bojovaly až do uzavření příměří.

Již za éry 1. republiky bylo místo přísahy a převzetí bojového praporu v Darney pietním místem. Vznikl zde mohutný památník, který měl natrvalo připomínat přátelství francouzského a českého národa a jejich boj za svobodu svých zemí za světové války. Monument se však do dnešních dní nedochoval. Byl zničen o 22 let později po porážce Francie nacistickým Německem. Po 2. světové válce bylo pietní místo obnoveno v jiné, skromnější podobě a dodnes připomíná přátelství mezi našimi národy, vytvořené v těžkém období světové války první.

V letošním roce navštívili členové Čs. obce legionářské památné místo v rámci delegace Ministerstva obrany ČR pod vedením náměstka ministra obrany p. Michaela Hrbaty. Ve skupině členů Čs. obce legionářské byli jak veteráni z 2. světové války, tak mladší členové v dobových stejnokrojích legionářů ve Francii. Ti střežili standartu Čs. obce legionářské, která byla mezi účastníky vnímána velice pozitivně a s plnou vážností. Skupinu legionářské obce vedl br. místopředseda MUDr. Jindřich Sitta.

Na vzpomínce nechyběli přidělenec obrany ČR ve Francii genmjr. J. Bečvář doprovázející paní velvyslankyni M. Chatardovou, ředitel VHÚ plk. A. Knížek, hudebníci z Ústřední hudby AČR, studenti Univerzity obrany z Brna, ale také starostové z družebních měst Sezemice a Slavkova se členy jejich hasičských sborů.

Po skončení pietní akce u památníku jsme si prohlédli muzeum připomínající působení čs. legionářů ve Francii, o které dlouhodobě pečuje p. André Poirot. Z naší vděčnosti mu byl proto z rukou br. Sitty a br. Vlasáka udělen Záslužný kříž Čs. obce legionářské II. stupně. Krátký akt proběhl za přítomnosti náměstka ministra obrany p. Hrbaty a nastoupených legionářů. 

Bylo nám ctí se vzpomínky v Darney zúčastnit a věříme, že jsme byli její plnohodnotnou součástí a dobře jsme reprezentovali nejen Čs. obec legionářskou a Ministerstvo obrany, ale i celou naši drahou zem.