Dny válečných veteránů v Plzni byly důstojné

18. 11. 2012

 Dne
11. listopadu 1918 v 11 hodin došlo u francouzského města Compiegne k podepsání
smlouvy o příměří, která znamenala ukončení bojů na frontách první světové
války. Letos je tomu přesně 94 let a toto datum se stalo velice významným pro
připomínání památky válečných veteránů první světové a později i dalších válek.

 Tento
den v České republice slavíme jako Den válečných veteránů. Symbolem dne
veteránů je květ vlčího máku, který má svůj původ v básni kanadského vojenského
lékaře, pplk. Johna McCrae, který během svého nasazení na frontě první světové
války složil smutnou báseň „Na polích flanderských“. Hroby vojáků padlých během
bitvy u Ypres byly pokryté právě rudými vlčími máky.

Lidé,
kteří se ke vzpomínce na válečné veterány hlásí, nosí od té doby květ vlčího
máku připnutý na oděvu, a to od října do 11. listopadu. V západoevropských
zemích je tento symbol značně rozšířen a zdobí se jím nejen klopy oděvů. V České
republice se tato tradice teprve ujímá. A naše sdružení se tomu snaží napomoci.
Nošením vlčího máku i pietní vzpomínkou na válečné veterány u pomníku obětem
válek za svobodu a demokracii na Náměstí Milady Horákové v Plzni i jinde.

Letošní
rok měli členové plzeňské jednoty Československé obce legionářské vzpomenutí
Dne válečných veteránů velice náročné. S ohledem na armádní rozkaz, který
stanovil všem krajským velitelstvím Armády České republiky, aby Den válečných
veteránů slavily již 9. listopadu, se i v Plzni uskutečnil pietní akt v tento
den u památníku obětem válek za svobodu a demokracii v parku Homolka na náměstí
Milady Horákové za účasti zástupců Krajského vojenského velitelství Plzeň,
Magistrátu města Plzně, Českého svazu bojovníků za svobodu, Skautu a dalších
spolků. A samozřejmě členů ČsOL – jednoty Plzeň. Členové plzeňské ČsOL a přátelé
z klubů vojenské historie zajistili během pietního aktu čestnou stráž u pomníku,
která připomněla památku československých legionářů první světové války a
příslušníků československého zahraničního odboje za druhé světové války. Kromě
toho jsme u památníku položili věnec.

Hned
druhý den, 10. listopadu, se členové plzeňské ČsOL na témže místě sešli znovu.
Důvodem byl společný sraz před odchodem na zasedání členské schůze. Z
praktických důvodů jsme tak vykonali pietní akt pro členy obce, jelikož by
někteří starší bratři a sestry nemohli přijet na schůzi a pietní akt zvlášť. Sestra
Vranovská rozdala přítomným členům růže, které jsme následně položili k
památníku. Bratr Dlesk se ujal čestné stráže s praporem jednoty a předseda
bratr Čiliak všem připomněl, proč jsme se sešli.

Po
pietním aktu jsme se všichni přesunuli do blízké restaurace, kde byla
připravena členská schůze jednoty ČsOL Plzeň. Schůze se zúčastnilo okolo 40
členů a vedl ji tajemník jednoty bratr Karas. Byly přečteny zprávy o činnosti a
hospodaření jednoty za rok 2012, nastíněn plán činnosti v příštím roce, vybrány
členské příspěvky a také došlo k poděkování a ocenění zasloužilých členů a těch,
kteří oslavili životní jubilea. Do schůze se zapojovala také členská základna, se
členy výboru jednoty se tak mohl vést na některá témata dialog, což může jedině
přispět. I po ukončení oficiální schůze zůstávali někteří členové v druženém
hovoru.

I
dne 11. listopadu se členové jednoty ČsOL Plzeň sešli v parku Homolka u
pomníku, aby vzpomenuli Dne válečných veteránů ve správném datu. Vzhledem k
tomu, že mezi lidmi, kteří oceňují činnost veteránů, je mezinárodně uznávané datum
dne veteránů známo, sešla se zde i řada lidí, kteří členy Československé obce
legionářské nejsou. Chtěli společně s námi uctít památku veteránů a padlých. Je
to správné a věříme, že bude těchto lidí přibývat.

Všechny
přítomné předseda jednoty bratr Čiliak o jedenácté hodině vyzval k položení
květin a zapálených svíček, které rozdávali bratr a sestra Vranovští. Čestnou
stráž v uniformách vojáků z první světové války zajistili členové ČsOL a
členové klubů vojenské historie. Po pietním aktu, kterého se za všechny tři dny
zúčastnilo zřejmě nejvíce lidí, se zástupci výboru jednoty odebrali do Štěnovic
ke hrobu podpraporčíka Nikolaje Martynova, veterána Armády České republiky,
který zahynul během nasazení v Afghánistánu. Zde se setkali s vojákovou matkou
a vzpomenuli na jeho památku.


Tím
pro členy Československé obce legionářské – jednoty Plzeň Den válečných veteránů
skončil. Nejaktivnější členové obce se zapojili do všech akcí, během kterých
jsme si v Plzni připomínali památku válečných veteránů a padlých. Jim patří dík
za přípravu všech akcí. Na veterány bylo v Plzni jistě vzpomenuto důkladně.

Text
a foto: Petr Tolar