Dopis prezidenta SRN k 70. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků

18. 11. 2012

Prezident Spolkové republiky Německo
Joachim Gauck v dopise prezidentu České republiky Václavu Klausovi k 70.
výročí vyhlazení Lidic a Ležáků napsal o tragické době okupace a zločinech
nacismu v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava.

 V dopise m.j. vysoce ocenil
hrdinství československých vojáků vyslaných do tehdejšího protektorátu
z Velké Británie. Doslova uvedl, že v paměti uchovává také vzpomínku na
odvahu Jozefa Gabčíka, Jana Kubiše, Adolfa Opálky, Josefa Valčíka, Jana
Hrubého, Jaroslava Švarce, Josefa Bublíka a jejich pomocníků. Jejich život a
jejich odpor proti okupaci a brutální diktatuře jsou podle prezidenta Gaucka
povzbuzením pro náš vlastní život. Svět podle něj potřebuje takové příklady. A
co my? Programem a posláním ČsOL zůstává, abychom si tuto skutečnost uvědomili
především my sami a s námi i všichni občané České republiky.

 

Plné znění dopis prezidenta SRN Joachima
Gaucka:

Vážený pane prezidente, Česká
republika si připomíná v těchto dnech vyhlazení Lidic a Ležáků, zastřelení
jejich mužů a zavlečení a zavraždění žen a dětí. Chtěl bych ujistit Vás i český
národ, že bolest nad oběťmi sdílíme a že soucítíme s přeživšími, z nichž
někteří ještě jsou mezi námi.

70. výročí odvážného atentátu na
Hitlerova místodržitele v Praze a jednoho z hlavních viníků za Holocaust,
Reinharda Heydricha, je také důležitým památným dnem. Za smrtí Reinharda
Heydricha následovala krutá msta nacistického režimu s nesčetnými obětmi.

Brutální masakry Lidic a Ležáků se
navždy vtiskly do kolektivní paměti lidstva. Na nelítostné zločiny a nevýslovné
utrpení, které Němci spáchali na lidických a ležáckých mužích, ženách dětech,
nikdy nezapomeneme. A v paměti uchováme také vzpomínku na odvahu Jozefa
Gabčíka, Jana Kubiše, Adolfa Opálky, Josefa Valčíka, Jana Hrubého, Jaroslava
Švarce, Josefa Bublíka a jejich pomocníků. Jejich život a jejich odpor proti
okupaci a brutální diktatuře jsou povzbuzením pro náš vlastní život. Svět
potřebuje takové příklady.

Vážený pane prezidente, myšlenka na
opovrženíhodné teroristické činy z Lidic a Ležáků mne naplňuje hlubokým
zármutkem a studem. Německo je si vědomo své historické odpovědnosti. Proto
musí být nejvyšším přikázáním veškerého politického jednání zabránit opakování
války a teroru.

Zločinné plány nacistického
teroristického režimu, aby se navíc z paměti lidstva vymazala dokonce i jména
obcí, se nenaplnily. Lidice žijí dále. Jméno Lidice si zvolily obce po celém
světě, umělci jako Bohuslav Martinů nebo Heinrich Mann se chopili martyria
Lidic a uchovali vzpomínku na osud obětí.

To, že hrubé násilí nezvítězilo, nás
naplňuje nadějí.

Hrůzy druhé světové války vycházející
z Německa zanechaly hluboké rány. Máme však i naději, protože Němci a Češi jsou
dnes partnery a přáteli ve svobodné a sjednocené Evropě, která se cítí být
zavázaná lidským právům a svobodě. Jsme za to hluboce vděční. Doufám, že nás
společné vzpomínání na události před 70 lety ještě dále sblíží.

S přátelským pozdravem Joachim Gauck
v.r.

 

Prezident republiky Václav Klaus na tento dopis reagoval svou odpovědí,
kterou zaslal 8. června 2012 prezidentu J. Gauckovi:

Vážený pane prezidente, velmi pozorně
jsem si přečetl Váš dopis k 70. výročí atentátu na Reinharda Heydricha a
následné tragédii obyvatel Lidic, Ležáků a tisíců dalších českých vlastenců v
tehdejším nacistickém Protektorátu Čechy a Morava.

Tohoto dopisu od Vás, jako politika s
vysokou morální autoritou ve své zemi, si velmi vážím. Považuji ho za silný
výrok o tragické době okupace a zločinech nacismu. Váš dopis je pozitivním
gestem vůči naší zemi.

Velmi si cením Vaší snahy dát nový
impuls k překonání zbytků nedůvěry, které ve veřejnosti na obou stranách naší
společné hranice přetrvávají.

Vážený pane prezidente, ujišťuji Vás,
že i mně leží na srdci co nejlepší vztahy mezi našimi zeměmi, a proto jsem Váš
dopis přijal jako významný signál k jejich dalšímu upevnění a prohloubení.
Ještě jednou Vám za něj děkuji a budu se těšit na naši další spolupráci.

Václav Klaus

Připravil:
František Bobek