Důkazy hrůzy zapomenout nelze

18. 11. 2012

V Levém
Hradci u Roztok se 26. dubna uskutečnila pietní vzpomínka na zemřelé v jednom z posledních
transportů smrti, které prošly územím naší republiky na konci 2. světové války.

Šlo
o transport, který jel z koncentračního tábora v Litoměřicích,
pobočky koncentračního tábora Flossenbürg, do Mauthausenu. Díky odvaze „modré armády“,
především pak přednosty železniční stanice Roztoky Jana Najdra se podařilo
právě v Roztokách návěstím „Stůj!“ zastavit 77 nákladních vagonů plných
lidských trosek.

Roztočí
občané se poprvé tváří v tvář setkali s vězni koncentračních táborů.
Byli ohromeni. Tyto trosky, že jsou lidské bytosti?! Z ohromení vzniká
odvaha rychle pomoci. Roztočtí občané přinášejí jídlo, šatstvo, léky. Z vagonů
vynášejí mrtvé, raněné. Starobinec je změněn na lazaret, lékaři, zdravotní
sestry z Červeného kříže pomáhají ošetřovat vězně. Část z nich Roztočtí
ukrývají ve svých domech – vítězí láska k bližnímu, milosrdenství nad
strachem z ozbrojených nacistů doprovázejících transport. Neznámý fotograf
urychleně tajně dokumentuje celou situaci – je nutné mít důkazy hrůzy,
zapomenout nelze…

Letošního
pietního aktu na Levém Hradci, kde je pomník obětem tohoto transportu, a také
na roztockém nádraží u pamětní desky, u níž byl při této pietní akci umístěn
žulový kámen přivezený z „apelplatzu“ koncentračního tábora Flossenbürg, se ze
zúčastnila široká veřejnost včetně zástupců Čs. obce legionářské. „Nice nebude
zapomenuto, nikdo nebude zapomenut! Roztočtí občané, děkujeme Vám,“ zaznělo v jednom
z projevů.

Marie
Tykalová, foto: Václav Srdce