Fotoarchiv ČsOL se rozrostl a nabízí své služby

18. 11. 2012

Také ve druhé polovině roku 2011 pokračovaly práce na tvorbě fotoarchivu Československé obce legionářské. K 31. prosinci již obsahoval 150 zaregistrovaných a popsaných souborů, což představuje cca 25 tisící fotografií a rovněž řadu dalších DVD záznamů.

Velmi potěšitelné je, že po loňské výzvě se do tvorby zapojili členové ČsOL, kteří k archivaci dodávají jak aktuální, tak i starší soubory a dokumenty. Poděkování za takovou spolupráci patří především sstř. M. Tykalové, sstř. M. Kolaříkové, br. F. Trávníčkovi, br. J. Bujňákovi, br. R. Trávnickému a dalším. Nyní jde o to v takové práci dále pokračovat a hledat možnosti využití této velmi obsáhlé databáze. Nabízí se třeba myšlenka vytvářet na požádání jednot a členů ČsOL tematické soubory, například o jednotlivých akcích, pietních aktech či osobnostech, které lze poskytnout v elektronické podobě za minimálních nákladů. S ohledem na to, že fotografie jsou uloženy v původním rozlišení a kvalitě, lze si vyžádat i snímky do různých publikací vydávaných jednotami ČsOL, fota na pozvánky, plakáty či prezentace. Za správu a tvorbu fotoarchivu odpovídá tisková a publikační komise ČsOL, konkrétně pak tiskový tajemník Ladislav Lenk, který uvítá jakoukoli další nabídku ke spolupráci a je připraven vyhovět jednotlivým požadavkům na zužitkování fotoarchivu ČsOL při zachování ustanovení autorského zákona.

O rozsahu fotoarchivu ČsOL se můžete přesvědčil v příloze.

Vložil: Ladislav Lenk