Heliodor Píka – vojenský atašé v Rumunsku

18. 11. 2012

Letos
si připomínáme 80. výročí jmenování plk. Heliodora Píky vojenským atašé v Rumunsku.
Památník II. světové války v Hrabyni uspořádal k této události
výstavu nesoucí název „Heliodor Píka – vojenský atašé v Rumunsku“.

 Heliodor
Píka byl v letech 1932 – 1937 vojenským atašé v Rumunsku s akreditací i
pro Turecko. Z Balkánu přinášel důležité informace a také zde získal mnoho
kontaktů. Během svého působení vytvořil vojenskou odbočku čs. odboje pod názvem
DORA. V době, kdy se zvyšovala síla a moc fašistů, se o jeho osobu
zajímali němečtí agenti. Přesto i nadále organizoval přeshraniční přechody a
budoval zpravodajskou sít. V Hrabyni se nám tento statečný člověk představil
nejen ve své diplomatické funkci v Rumunsku, ale výstava nám široce přiblížila tohoto
vynikajícího prvorepublikového vojáka a diplomata, jeho válečnou a poválečnou
činnost i tragický konec jeho života.

Vyznamenání
Heliodora Píky

Kurátorka
výstavy Jana Horáková přijímá poděkování od rodiny Píkových.

Slavnostního
otevření výstavy 2. srpna 2012 se zúčastnili významné osobnosti veřejného
života. Přítomni byli velvyslanec ČR v Rumunsku Jiří Šitler, starostka
Hrabyně Zdenka Jordánová, starosta obce Štítina Štěpán Koník, členové rodiny
Píkových a další hosté. Kurátorem výstavy je Jana Horáková, ředitelka památníku
v Hrabyni. Akce byla doprovázena kulturním programem, v němž působivě
vystoupila operní pěvkyně Táňa Janošová s doprovodem. Akce se vydařila a
tím jsme mohli částečně splatit dluh tak význačné osobnosti, jakou byl armádní
generál in memoriam Heliodor Píka. Výstava potrvá do 30. listopadu 2012.

Text a foto: Jiří Francírek