„Hradaři“ se opět setkali

18. 11. 2012

Každou
první středu v měsíci se na nádvoří Pražského hradu rozezvučí hudební
nástroje hudby Hradní stráže, které oznamují začátek ukázky motocyklového
oddílu a příslušníků strážní čety Hradní stráže pro širokou veřejnost. Této
ukázky využila Československá obec legionářská a spolu s Hradní stráží
k setkání dvou posledních známých „hradařů“ – příslušníků Hradní stráže
z roku 1946.

 „Kde
jsi sloužil?“ „Já byl ve třetí četě.“ „Vidíš a já taky. Já dělal závodčího.“
„Michale, jsi to opravdu ty?“ Tato prostá a neformální slova spojila po více
jak 66 letech opět dva spolubojovníky, členy Hradní stráže prezidenta Edvarda
Beneše – Michala Hečka, rodáka z Podkarpatské Rusi, fronťáka, a Jiřího
Tomeše, za války politického vězně, poté krátce sloužícího u Hradní stráže a v 50.
letech opět na 16 let zavřeného z politických důvodů. Jiří Tomeš nakonec
na Hradčanech zůstal jako obyvatel, Michal Hečka se přestěhoval na Moravu, kde
v Kunštátu u Letovic žije dodnes jako válečný veterán. Oba dva nedali
dopustit na svého vrchního velitele a vzpomínky na něj a na paní Hanu Benešovou
byly jen dobré. Po uskutečněné exhibici Hradní stráže došlo i k prohlídce
prostor, které před desítkami let oba „hradaři“ střežili, zvláště pak
k zajímavému pohledu do opravovaných Královských zahrad.

 P. S.
V případě, že máte informaci o žijícím příslušníkovi Hradní stráže do roku
1948, prosím kontaktujte sekretariat@obeclegionarska.cz.
Taktéž i v případě, že vlastníte fotografie po svých předcích, kteří u
Hradní stráže sloužili, a jste ochotni tyto fotografie poskytnout
k ofocení a doplnění historických sbírek ČsOL.

František
Kuba, foto: Jiří Hečka