I. ročník cykloprejazdu medzi rodiskami M. R. Štefánika a T. G. Masaryka je za nami

18. 11. 2012

V dňoch 14. – 15. júla 2012 sa uskutočnil I. ročník
cykloprejazdu medzi rodiskami M. R. Štefánika a T. G. Masaryka Košariská –
Hodonín, ktorý usporiadala Československá obec legionárská, ústredie Praha, a
Jednota ČsOL Český Brod v spolupráci so Spoločnosťou M. R. Štefánika,
Nadáciou M. R. Štefánika, Spolkom rodákov M. R. Štefánika a samosprávami
obce Košariská, mesta Brezová pod Bradlom a mesta Hodonín.

Cieľom akcie je založiť tradičný každoročný cykloprejazd
spájajúci rodiská TGM a MRŠ, pričom by sa cieľ a štart striedali: I.
ročník 2012: Košariská – Hodonín, II. ročník 2013: Hodonín – Košariská atď. Pred
samotným štartom sa na Košariskách konala prehliadka Múzea M. R. Štefánika
a prehliadka Evanjelického kostola a. v. na Košariskách. Pri soche M. R.
Štefánika na dvore Múzea M. R. Štefánika sa uskutočnil pietny akt a potom
o akcii a jej význame pre pripomínanie si ideí zakladateľov
Československej republiky a čs. zahraničného vojska (légií) Tomáša
Garrigue Masaryka a Milana Rastislava Štefánika prehovoril Ferdinand
Vrábel, člen Jednoty ČsOL Český Brod. Menom vedenia ČsOL potom odovzdal
starostke obce Košariská Anne Abramovičovej plaketu ČsOL. Ta vo svojom
príhovore vyzdvihla prínos rodiacej sa tradície, ktorá prispeje k ďalšiemu
šíreniu myšlienok našich veľkých osobností. Akciu v príhovoroch ocenili aj
Ján Tatara, Ján Fuska a neoficiálne aj pracovník Ministerstva obrany ČR a
aktívny účastník Pavel Filípek, ktorý pracuje na úseku koordinácie
starostlivosti o vojnové hroby v zahraničí. Pred samotným štartom
predniesol modlitbu evanjelický farár a. v. z Brezovej pod Bradlom Ján
Lichanec a potom už nasledoval samotný štart cykloprejazdu.

Po pietnom akte na Mohyle na Bradle oboznámil
s históriu stavby mohyly a s celým regiónom účastníkov Peter
Pavel Uhlík. F. Vrábel potom odovzdal menom vedenia ČsOL plaketu ČsOL mestu
Brezová pod Bradlom do rúk prednostu úradu MsNV Brezová pod Bradlom Mariána
Gavlasa. Ďalšie zastávky a prehliadky sa uskutočnili pri pomníkoch
v Brezovej pod Bradlom, v Bukovci, Branči, Sobotišti, Častkove, Holíči
a v Kopčanoch. Cestou na Branč účastníkov pokropil vytrvalý dážď,
ktorý nám však dobrú náladu neskazil.

Do cieľa v Hodoníne sme dorazili v pohode
a pred silnou búrkou sme sa ešte suchí stačili ukryť v blízkej
záhradnej reštaurácii. Ako na povel, búrka sa skončila ešte pred pietnym aktom
pri soche prezidenta T. G. Masaryka v Hodoníne. Po priblížení významu
akcie a pripomenutí si niektorých stále aktuálnych myšlienok prezidenta T.
G. Masaryka a M. R. Štefánika prevzal starosta mesta Hodonín, rodiska
Prezidenta Osloboditeľa, Igor Taptič plaketu ČsOL, ktorá, ako povedal, bude
umiestnená na radnici na čestnom mieste. Pán starosta tiež ocenil myšlienku
cykloprejazdu a prisľúbil účasť aj v budúcnosti, a to podobne,
ako to tento rok urobila starostka Košarísk, na bicykli. Vzdelávateľ Sokolskej
župy Jana Máchala v Brne Jaroslav Nešpor vystúpil s príhovorom, v  ktorom
ocenil prínos oboch zakladateľov Československa a spojil ich odkaz s odkazom
Sokola, ktorého 150. výročie sme si tento rok pripomenuli. O význame cykloprejazdu
pre pestovanie legionárskych tradícií a výchovu k vlastenectvu, pripomínanie
si myšlienok T. G. Masaryka a M. R. Štefánika a pre udržiavanie česko-slovenskej
vzájomnosti prehovoril aj Pavel Filípek.

Celú akciu by nebolo možné uskutočniť bez aktívnej účasti
cyklistov a členov organizačného štábu, samospráv, pracovníkov Múzea
M. R. Štefánika, podpory ústredia ČsOL a Nadácie M. R. Štefánika. Chcel by
som sa preto ešte poďakovať menovite prvému miestopredsedovi ČsOL Jindřichovi
Sittovi, Jánovi Fuskovi a všetkým ďalším, ktorí sa na akcii podieľali.
Osobitnú vďaku si zaslúži Jan Kincl, člen ČsOL – jednota Český Brod, Peter
Pavol Uhlík, Magdaléna Zsilinská a Kamila Vachová za prípravu záveru
cykloprejazdu v Hodoníne.

Cykloprejazdu dodali punc slávnosti členovia Českej obce
sokolskej v sokolských rovnošatách z Brna a z Veselí nad
Moravou a legionári v historických uniformách z Olomouca,
ktorých zabezpečil Milan Žuffa-Kunčo. Vďakou sme zaviazaní aj podnikateľovi pánovi
Fedorovi Mikulčíkovi z Brezovej pod Bradlom, ktorý sa nielen zúčastnil ako
aktívny cyklista na akcii, ale sponzorsky vytlačil aj kvalitné diplomy pre
účastníkov I. ročníka cykloprejazdu.

Vcelku možno uviesť, že I. ročník cykloprejazdu prebehol
úspešne, aj keď v prvý deň čelili účastníci vytrvalému dažďu. Všetci
účastníci dorazili v zdraví a bez najmenšej nehody do cieľa
v Hodoníne včas. Nedostatkom bola malá účasť – na štarte desať účastníkov,
do cieľa prišlo osem cyklistov a členov logistického zabezpečenia. Bolo
nás málo, ale tvorili sme dobrý a kamarátsky tím, ktorí sa vzájomne dobre
dopĺňal informáciami a znalosťami reálií z rôznych oblastí Čiech,
Moravy i Slovenska, ale aj humorom a dobrou náladou.

I. ročník máme teda za sebou, a preto prajeme plný ZDAR!
druhému ročníku cykloprejazdu Hodonín – Košariská, ktorý sa uskutoční
v dňoch 13. 7. – 14. 7. 2013.

Feďo Vrábel, člen ČsOL – Jednota Český Brod, foto: archív
autora