Jednala tisková a publikační komise ČsOL

18. 11. 2012

V úterý 17. ledna se poprvé v letošním roce sešla tisková a publikační komise Československé obce legionářské, aby schválila plán své činnosti na rok 2012.

Jednání řídil 1. místopředseda ČsOL br. J. Sitta, který je za statutární orgán ČsOL odpovědný za její činnost. Tajemník komise br. L. Lenk předložil návrh plánu činnosti komise a také edičního plánu na rok 2102. Tento plán předpokládá mediální podporu jednotlivých projektů ČsOL, aktualizaci webu obce legionářské, množství publikačních aktivit a rovněž úkoly v oblasti výstavní činnosti.

Členové komise návrh plánu doplnili řadou námětů a připomínek a nyní bude předložen ke schválení Předsednictvu Republikového výboru ČsOL, jež se koná 7. 2. 2012. Nicméně komise i nadále očekává a uvítala by jakékoli připomínky a podněty k práci komise a k edičnímu plánu ČsOL pro rok 2012, které je možné zasílat do sekretariátu ČsOL písemně nebo emailem na sekretariat@obeclegionarska.cz.

Zápis z jednání tiskové a publikační komise a rovněž plán ediční činnosti naleznete na webu ČsOL v rubrice komise: http://obeclegionarska.cz/csol.php?mid=0&pid=133

Ladislav Lenk