K 70. výročí lidické a ležácké tragédie

18. 11. 2012

Rok 2012 je rokem významným z hlediska naší moderní historie. V tomto roce si připomínáme 70. výročí heydrichiády a jejích následků pro obyvatele Protektorátu. K nejtragičtějším patří vypálení obce Lidice 10. června 1942 a vypálení osady Ležáky 24. června 1942.

Oběťmi nacistického vraždění se stalo celkem 340 lidických občanů. Po ukončení války se ze zajetí v koncentračních táborech vrátilo zpět do vlasti 143 lidických žen a po dvouletém pátrání pouhých 17 lidických dětí. Z osady Ležáky bylo popraveno 51 mužů, žen a dětí, jedinými přeživšími byla dvě malá děvčátka.

  

Tyto akty nacistické zvůle na civilním obyvatelstvu se staly celosvětovým symbolem a ve své době impulsem pro ještě větší odpor vůči hitlerovskému Německu. Zejména zpráva o zničení Lidic obletěla celý svět. Záměr nacistů o vymazání české vesnice z povrchu světa však nevyšel. Na počest Lidic přijala řada obcí po celém světě jméno Lidice. Stejné jméno dodnes nesou mnohé ženy z různých částí světa. Lidice nepřestaly žít, naopak se nesmazatelně vepsaly do myslí lidí celého světa.

Od tragických událostí uběhlo již 70 let, ale jakkoliv nám ta doba připadá vzdálená, musím připomenout, že přímí účastníci těchto událostí mezi námi stále žijí, jako memento všeho zlého, co se v červnových dnech roku 1942 na našem území událo.

Druhá světová válka přinesla celému světu, ale i naší zemi mnoho utrpení a ztrát na lidských životech. Nenechme se však zmást pocitem, že nic podobného se už nemůže opakovat. Jsme svědky mnohých snah o revizi novodobých dějin, jsme svědky sociálních, náboženských a národnostních nepokojů, ale i snah některých jedinců a skupin xenofobního, rasového nebo dokonce neonacistického charakteru.

V posledních letech mám stále hlubší pocit, že o Lidicích toho vědí více lidé v Evropě i ve světě, ale stále méně v naší zemi. Také to je důvod, proč Památník Lidice, pověřený péčí o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení obou obcí, připravuje v letošním roce celou řadu vzpomínkových, vzdělávacích i kulturních akcí pro odbornou i širokou veřejnost s cílem nenásilně a důstojně připomenout nám všem neblahý, avšak hrdinný osud jejich obyvatel i účastníků odboje, zejména na Pardubicku. Pokud se vám nepodaří některou z akcí v Lidicích a Ležákách osobně navštívit, zavzpomínejte alespoň na chvíli v červnových dnech na ty, co zemřeli pro naši svobodu anebo se již nikdy neshledali se svými nejbližšími, rodiči, sourozenci, dětmi.

Budu rád, když rok 2012 bude znamenat v tomto ohledu výraznou změnu a nejen občané, jimž není historie a osud této země lhostejný, ale také naši politici si uvědomí význam odkazu obětí z Lidic a Ležáků a svým příkladem se zasadí o to, aby i nejmladší generace měla důvod nadále udržovat vzpomínku na tato dvě památná a historicky významná místa.

JUDr. Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice, v Lidicích 1. ledna 2012