K uctění památky jednoho ze zakladatelů čs. legií a samostatného čs. státu

18. 11. 2012

U příležitosti výročí narození druhého prezidenta samostatného čs.
státu a jednoho ze spoluzakladatelů čs. legií Edvarda Beneše položili členové
ČsOL spolu se zástupci široké veřejnosti v sobotu 26. května 2012 u jeho
hrobky v Sezimově Ústí u Tábora věnec, aby tak uctili památku tohoto
významného politického činitele.

Edvard Beneš se narodil 28. května roku 1884 v Kožlanech na
Rakovnicku. V mládí studuje nejprve na gymnáziu v Praze-Vinohradech, po
maturitě se zapisuje ke studiu na filozofické fakultě pražské Univerzity
Karlovy. V roce 1904 odjíždí do Francie, kde studuje na Sorbonně a na Svobodné
škole politických a sociálních nauk. Od roku 1910 vyučuje na pražské obchodní
akademii, od roku 1912 přednáší jako docent na filozofické fakultě Univerzity
Karlovy.

Po vypuknutí první světové války se Beneš aktivně zapojuje jako
stoupenec T. G. Masaryka do domácího protirakouského odboje. Jeho hlavním
úkolem je zejména zajištění spojení mezi Prahou a Masarykem pobývajícím ve
Švýcarsku. V roce 1915 do zahraničí odchází také. V roce 1916 se podílí na
ustanovení Československé národní rady, v níž zastává místo generálního
tajemníka. Díky Benešovým diplomatickým schopnostem byla tato rada v roce 1918
uznána světovými mocnostmi jako oficiální představitel nového československého
státu. Spolu se M. R: Štefánikem je pak Beneš vůdčí osobností při vyjednávání s
dohodovými mocnostmi o vytvoření samostatných československých vojenských
jednotek – čs. legií.

Edvard Beneš se stal po T. G. Masarykovi druhým prezidentem
samostatného československého státu. V čele Československa stál v letech 1935 –
1938 a 1940 – 1948 (za druhé světové války jako nejvyšší představitel československého
exilu v Londýně). Zemřel 3. září 1948 v Sezimově Ústí.

Ladislav Lenk, foto: Jiří Charfreitag