Legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa

18. 11. 2012

Pátek
2. března 2012 se do dějin legionářské historie okresu Nový Jičín zapíše
významným písmem. V kostele sv. Josefa ve Fulneku začala výstava „Legionáři
Novojičínska v boji za vznik Československa“ a zároveň se na vernisáži
uskutečnil křest stejnojmenné publikace autorů Václava Langra a Bohumila
Vlacha.

 Těmito
významnými iniciativami chce novojičínská jednota obce legionářské v rámci
projektu Legie 100 přiblížit široké veřejnosti vznik a činnost našich legií a
podat svědectví o hrdinech, kteří se v okrese narodili nebo zde žili. Výstava, která
potrvá do konce března, vznikla za úzké spolupráce s OV Českého svazu bojovníků
za svobodu, Muzeem Novojičínska a městem Fulnek.

Vernisáže
se zúčastnilo na sto významných osobnosti společenského a kulturního života
okresu Nový Jičín. Ty v úvodu přivítal moderátor vernisáže a člen výboru
naší jednoty br. Josef Kubový. Předseda jednoty br. Rostislav Stehlík stručně
přiblížil, kdo to byli legionáři, a vyzvedl jejich nesmírné zásluhy o vznik
Československa. „Protože většina občanů o těchto hrdinech skoro nic neví, chtěli
bychom to touto výstavou a vydáním této publikace alespoň trochu změnit,“ řekl
předseda jednoty. Po krátkém vystoupení autorů knihy, kteří ji stručně
přítomným představili a přiblížili mnohaleté úsilí při hledání a zpracování
podkladů 1114 legionářů našeho regionu, byla publikace slavnostně pokřtěna. 

V závěru
setkání vystoupil předseda ÚV ČSBS Jaroslav Vodička. Ocenil vysokou úroveň výstavy
a značné úsilí autorů a organizátorů. Současně všechny přítomné vyzval, aby
působili na školy, aby více učily naše děti znát naši historií. Po svém
vystoupení pak předal předsedkyni OV ČSBS Elišce Michalské medaili ČSBS I. stupně
za dlouholetou obětavou práci k jejímu významnému životnímu jubileu.
Stejnou medaili dále předal i autoru publikace Václavu Langrovi a hlavnímu
iniciátorovi výstavy Josefu Kubovému. Následně předseda jednoty br. Stehlík
předal autorům a některým organizátorům čestná uznání ČsOL a městu Fulnek pamětní
plaketu ČsOL.

Alois
Petroš, tajemník jednoty ČsOL Nový Jičín