Legionářské hry pro plzeňské skauty

18. 11. 2012

Za první československé republiky bylo zvykem, že armáda spolupracovala s různými spolky sdružujícími mládež a děti. Nejinak tomu bylo v případě skauta, který byl pilířem mládežnických organizací za první republiky. Na tuto činnost jsme se pokusili navázat i v naší plzeňské jednotě Československé obce legionářské.

Iniciátorem a hlavním organizátorem byli příslušníci AČR manželé praporčíci Danuše a Aleš Vranovští, členové plzeňské jednoty ČsOL, kteří se dlouhodobě pohybují ve světe skautských oddílů. Slovo dalo slovo a Legionářské hry pro plzeňské skauty byly na světě. Uskutečnily se v pondělí 11. června 2012 na vojenské střelnici v Plzni Lobzích. Pro skauty tady bylo připraveno několik soutěžních disciplín. Byly pojaty tak, aby měly vojenský charakter. V první řadě to byla zdravověda pod vedením vojenských záchranářů, dále pak střelba ze sportovních vzduchových pistolí, hod granátem, šplh a mnoho dalších. Skauti byli členěni do tříčlenných průzkumných hlídek a body se počítaly celé hlídce.

Velkým zpestřením byla návštěva br. plk. Jaroslav Piskáčka, skauta, výsadkáře a veterána z bojů proti Banderovcům, který vyprávěl mladým skautům své zážitky z armády a na závěr jim daroval svůj skautský kroj z první republiky. Klub přátel pplk. Karla Vašátky ukázal uniformy, výstroj a výzbroj čs. legionářů z první světové války a KVH Tommy a Yankee svezl vítěznou skautskou hlídku Jeepem Willys z druhé světové války.
Skautům děkujeme za účast a těšíme se na další ročník Legionářských her.
Text: br. Jaroslav Karas, foto: Jiří Brožík