Legionársky odkaz v Bottove žije aj po 90 rokoch

18. 11. 2012

V
sobotu 25. augusta 2012 oslavovala malá slovenská obec Bottovo, čítajúca na 200
obyvateľov, 90. výročie svojho založenia.

Bottovo
leží v Rimavskej kotline, na ľavom brehu Sútorského potoka, 13 km juhovýchodne
od Rimavskej Soboty. Obec vznikla v roku 1926 v katastri obcí Dubovec, Cakov a
Rimavská Seč na pozemkoch veľkostatkára Coburga. Začali ju však stavať už v
roku 1922 kolonisti, československí legionári z Čiech, Moravy a Slovenska,
ktorých sem údajne prišlo až 35. Preto väčšína dneších obyvateľov, má úzku
väzbu na niekoho, kto bojoval v čs. légiách. Bottovčania chceli toto okrúhle
výročie osláviť aj v duchu svojich predkov, zakladateľov obce. Preto na
pozvanie Boženy Jánošíkovej, ktorá oslovila Jednotu ČsOL Senec, či by nebolo
možné poslať do Bottova svojho zástupcu, zúčastnil sa osláv aj predseda tejto
jednoty Miroslav Bilský. Súčasťou jeho návštevy bola prednáška v miestnej
škole, ukážka dobovéj výstroje a výzboroje a tiež venovanie odborných
publikácií.

Celá
akcia mala skvelu odozvu najmä u staršej generácie, ktoréj rozprávanie o
legiách pripomenulo ich detstvo a spomienky na otca či starého otca. Po prednáške
sa ešte voľne diskutovalo a planovalo, ako by naša spolupráca mohla fungovať aj
v budúcnosti. Bottovo bolo a je poľnohospodárska obec a ľudia sú tu s pôdou
spätí, možno práve tak ako sú spätí aj so svojimi predkami.

Text
a foto: Miroslav Bilský